Poskus sprememb ZVO

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo predlog sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO), št. zadeve: 007-296/2015 z dne 25. 9. 2015 (DOC, 951 KB). Eko krog predlogom MOP nasprotuje, saj je jasno, da gre za nov poskus, kako skozi stranska vrata omogočiti delovanje industriji, ki ne dosega standardov EU in zmanjšati vpliv prizadete javnosti ob izdajanju okoljevarstvenih dovoljenj (OVD).

Letos je EU Slovenijo pod grožnjo tožbe prisilila, da je z ZVO-1G izničila že sprejete spremembe ZVO-1F, ki so nastale posebej za potrebe izdaje OVD Lafarge Cementu. Upali smo, da bo ta lekcija pripravljavce zakonodaje streznila, saj je bila s tem nepotrebnim zapletom storjena okoljska, politična in denarna škoda. Eko krog je pred sprejetjem ZVO-1F v začetku leta 2013 zaman opozarjal na nesprejemljivost sprememb. Žal iz predlaganih najnovejših sprememb ugotavljamo, da pripravljavci ponovno skušajo spremeniti zakonodajo v prid onesnaževalcem, ki si po redni poti OVD niso mogli zagotoviti.

Pripombe smo MOP posredovali z dopisom D-15/15 (PDF, 197 KB). Glavni poudarki so:

  1. Po novem se omogoči izdajo OVD tudi upravljavcu, ki ne dosega standardov najboljših razpoložljivih tehnik (BAT), če presodi, da zanj to predstavlja znatne stroške.
  2. V zakonodajo se uvajajo nedefinirani pravni izrazi kot sta »znatno onesnaženje« ter »dosežena raven varstva okolja« in drugi, ki so po svoji vsebini tehnično strokovni, vendar jih ni mogoče meriti, zaradi česar se veča pravna nepredvidljivost in možnost arbitrarnega ravnanja odločevalcev.
  3. Pod izgovorom odpravljanja administrativnih ovir se uvajajo časovna neomejenost enkrat izdanega OVD, izključitev nevarnih snovi s seznama nevarnih snovi, omejen vstop javnosti v postopek izdaje OVD, itd.

V primeru, da bi npr. Lafarge Cement vložil novo vlogo za obratovanje, bi to pomenilo, da mu je treba le ugotoviti, da bi imel s spoštovanjem BAT »znatne stroške« in odločevalec bi že imel možnost, da mu izda OVD. Javnost bi imela otežen vstop v postopek izdaje OVD, enkrat izdano OVD pa bi postalo trajno še za bodoče generacije.

Glede na to, da je bil Dušan Pichler (MOP) odgovorna oseba tako pri sestavi nesrečnih sprememb ZVO-1F (pozneje korenito korigiranih zaradi pritiskov EU) kot tudi pri sedanjem nesrečnem predlogu sprememb, bi bilo zanimivo ugotoviti (npr. v okviru kakšnega doktorata), koliko takšne spremembe stanejo davkoplačevalce in koliko odgovorne osebe, predvsem pa bi bilo to vprašanje treba javno medijsko obdelati.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */