Zakone na referendum!

Zadnja novica (21.04.2016): Spodnje navodilo ne velja več, ker se podpisi ne zbirajo več. Policijski sindikat je prekinil svojo pobudo za zbiranje podpisov in po novem želiVladi RS v manj konfliktnih okoliščinah omogočiti mirnejšo pripravo pogajalskega predloga, ki bo pošten in pravičen do stavkajočih policistov ter drugih zaposlenih v Policiji in MNZ“.

Vloga za referendum na eUpravi

V četrtek, 14. aprila, je začel teči 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma o noveli zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) in drugih treh zakonih, katerih preverbo na referendumu zahteva Policijski sindikat. Svojo podporo pobudi lahko izrazite na upravnih enotah ali prek spletne točke eUprava (izberite Oddajte vlogo in izpolnite kot na sliki desno).

Parlamentarna večina v državnem zboru je netransparentno in nepremišljeno sprejela ZVO-1I, kljub protestom okoljevarstvenih organizacij (tudi Eko kroga) in vetu državnega sveta. Zakon je mogoče razveljaviti na referendumu, a da do takšnega zakonodajnega referenduma sploh pride, je treba po veljavnem Zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI):

  1. vložiti pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma – že ta mora biti podprta z 2500 podpisi, kar je tokrat zagotovil Policijski sindikat;
  2. v 35. dneh dejansko zbrati 40.000 podpisov volivcev, ki se strinjajo s tem, da se referendum izvede – smo torej pri tej točki, rok je do 18. 5. 2016;
  3. zmagati na referendumu.

Volivci svojo podporo referendumu (točka ii.) izrazimo tako, da na upravni enoti ali prek eUprave podpišemo podporo pobudi za razpis zakonodajnega referenduma ali referendumov:

zakon geslo šifra
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) “PROTI ZDRAVJU ŠKODLJIVEM ŽIVLJENJSKEM OKOLJU” 689
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-F) “ZA ZAŠČITO PRAVIC MALIH IMETNIKOV DELNIC IN OBVEZNIC” 690
Zakon o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-B) “PROTI NETRANSPARENTNI PRIVATIZACIJI DRŽAVNEGA PREMOŽENJA” 691
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C) “ZA OPROSTITEV PLAČILA SODNIH TAKS DELAVCEM IN SINDIKATOM” 692

Podpisana potrdila potem fizično po pošti pošljemo na naslov:

Policijski sindikat Slovenije – PSS
Štefanova 2
1000 Ljubljana

(Da, dejansko jih je treba poslat po pošti – to je namenoma tako komplicirano, da se ljudem ne bi ljubilo in bi lahko vladajoči razred mirno vladal naprej!)

V kolikor se vam pri oddaji prek eUprave zalomi, lahko še vedno osebno obiščete upravno enoto in podpišete tam. Vse tri zasavske upravne enote (Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik) imajo enak poslovni čas, in sicer:

  • ponedeljek od 8.00 do 15.00;
  • torek od 8.00 do 15.00;
  • sreda od 7.00 do 17.00;
  • četrtek od 8.00 do 15.00;
  • petek od 8.00 do 13.00.

Prosimo, vzemite si čas in podpišite podporo pobudi za referendum!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */