Izjava za javnost in poziv ministru

Na današnji tiskovni konferenci smo v Ravenski vasi novinarjem predstavili izjavo za javnost D-9/13 (PDF, 207 KB), v kateri ugotavljamo, da se državni organi problema odpadkov lotevajo na napačnem koncu, ter javni poziv novemu ministru Židanu k rednim mesečnim srečanjem z okoljskimi organizacijami (dodatek ob 23.30: minister nam je že odpisal, da prvo takšno srečanje bo).

Agencija RS za okolje (ARSO) je 14. marca 2013 izdala odločbo (PDF, 3,3 MB), s katero je zavrnila vnovično zahtevo Lafarge Cementa za okoljevarstveno dovoljenje, po katerem bi tej tovarni ponovno dovolili v cementni peči sežigati odpadke. Takšna odločitev je vsekakor zmaga tudi za Eko krog, ki v postopku stranskemu udeležencu Urošu Macerlu nudi strokovno pomoč, a to nas ne sme zavesti.

14. stran odločbe ARSO

V Eko krogu smo se 14 mesecev, kolikor traja novi postopek, borili s številnimi strokovnimi pripombami in predlogi, za katere smo prepričani, da so utemeljeni. Z izgovorom »ekonomičnosti postopka« se ARSO do številnih argumentov ni želela opredeliti, kar se nam glede na pomembnost primera zdi nesprejemljivo.

Prav tako se ne moremo strinjati z mnogimi drugimi navedbami v omenjeni odločbi in izjavi za javnost, ki so jo objavili v spletu. Na podlagi slednje lahko sklepamo, da želi ARSO izdati okoljevarstveno dovoljenje za sežig odpadkov Lafarge Cementu (morda pa tudi Termoelektrarni Trbovlje) na podlagi obljub, da bi nekakšen novi program ukrepov – v glavnem za promet in mala kurišča – utegnil v treh letih izboljšati stanje zraka v Zasavju. Ker se tako ARSO kot Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) po toliko letih ukvarjanja s primerom Lafarge Cementa dobro zavedata, da v tej dolini odpadkov ni možno varno sežigati, se išče druge rešitve – kot je razumeti, je cilj izboljšati kakovost zraka z namenom, da ga bodo lahko nato znova onesnažili, hkrati pa s sežiganjem navidezno rešili problem odpadkov pred EU, namesto da bi število in količino odpadkov z ukrepi in spodbudami najprej(!) radikalno zmanjšali.

Takšnemu »reševanju« problema gre na roko tudi nov predlog Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ki blaži strogost predpisov, ki omejujejo onesnaževalce glede izpustov. S takšnim načinom spreminjanja predpisov na slabše se nikakor ne moremo strinjati, saj je takšno urejanje v nasprotju ne le z zdravo pametjo, temveč tudi z evropskimi smernicami, ki gredo v smeri čedalje večjega varovanja okolja in načela previdnosti.

Glede na navedeno nas je upravičeno strah, da je pravi razlog za to, da o dejstvih glede škodljivosti, nevarnosti in nesprejemljivosti uporabe odpadkov in petrolkoksa v zasavskem Lafarge Cementu ARSO znova in znova jasno ne odloči potrebno iskati v pritisku politike in francoskega kapitala. V tem tednu je namreč Trbovlje in Zagorje obiskala delegacija francoskega veleposlaništva, vključno z veleposlanikom g. Pierre-François Mourierjem in ekonomskim svetnikom, g. Philippom Malojem. Kot je znano, je Občini Trbovlje na ARSO priznan status stranske udeleženke v postopku pridobivanja novega okoljevarstvenega dovoljenja, ki bi vključevalo tudi sežig odpadkov Lafarge Cementu, to podjetje pa je v francoski lasti. Občina Trbovlje v dosedanjem postopku v glavnem molči.

Na širši problem obravnavanja odpadkov v Sloveniji kaže tudi primer deponije gum v Lovrencu na Dravskem polju.

Deponija gum, Lovrenc na Dravskem polju
Deponija gum, Lovrenc na Dravskem polju, julija 2012. V prispevku TV Slovenija (18.07.2012), kjer je bil gost v studiu tudi Uroš Macerl, je bilo rečeno, da je na odlagališču odloženih več kot 100.000 ton gum in da se v Sloveniji pridela okrog 18.000 ton gum letno. Hkrati je bilo podano mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), da Slovenija zgledno skrbi za predelavo izrabljenih gum.

Eko krog je že julija 2012 z dopisom D-25/12 (PDF, 163 KB) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) zaprosil za odgovore na vprašanja o tem, kako poteka predelava izrabljenih gum v Sloveniji in ali so na omenjeni deponiji zgolj odpadne gume iz količine 18.000 ton letno pridelanih gum v Sloveniji, ali gre morda tudi za gume iz uvoza odpadkov. Odgovorov do danes nismo prejeli, kar je več kot pomenljivo.

Edina institucija, ki je do sedaj prepoznala problem kršitev človekovih pravic na področju varstva okolja kot zelo pereč, je bil Varuh človekovih pravic. Z namenom izboljšanja stanja že več let organizira odprta redna mesečna srečanja z okoljskimi organizacijami in zainteresiranimi posamezniki. Na žalost na ARSO, MKO in v vladi do sedaj, kljub temu, da Slovenija vse pogosteje prejema kazni in opozorila EU, niso ugotovili, da so krivci za takšno stanje prav oni! Novega ministra mag. Židana zato javno pozivamo, da prične z rednimi mesečnimi srečanji z okoljskimi organizacijami in zainteresiranimi posamezniki. Skrajni čas je, da se okoljske probleme na državnem nivoju začne reševati s konstruktivnim dialogom, ne pa z iskanjem lukenj v zakonih (in celo načrtnim proizvajanjem novih lukenj!), po katerih bi lahko ugodili velikim onesnaževalcem.

Cilj ministrstva za okolje in njegovih služb naj bo varovanje okolja in ne služenje interesom plačanih lobistov.


Dodatek ob 23.30: Minister je po elektronski pošti že odgovoril na našo pobudo:

»Obveščam vas, da sem z gospodom Brankom Ravnikom, v.d. generalnim direktorjem Direktorata za okolje MKO dogovoril, da povabi predstavnike NVO-jev s področja varovanja okolja na operativni sestanek, ki bo tudi priprava na predvideno srečanje ministra in državne sekretarke MKO s predstavniki NVO-jev.«

Mag. Dejan Židan
Minister za kmetijstvo in okolje

Veseli nas, da je naš predlog kljub snegu padel na plodna tla.

1 Response

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */