Pripombe na spremembo Zakona o varstvu okolja

Društvo Eko krog je v okviru (nerazumno kratkega) roka Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) podalo pripombo št. D-21/12 (PDF, 208 KB) na obravnavani osnutek sprememb okoljske zakonodaje, s katerim je MKO želelo omogočiti podaljševanje nekaterih obstoječih dovoljenj brez preverjanja, ali naprave oz. obrati še zadostujejo okoljskim kriterijem.

Na spletni strani MKO je bil pod številko 0071-7/2012 dne 7.6.2012 objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E, DOC, 821 KB). Rok za sprejem mnenj in pripomb je bil sprva postavljen na obdobje samo štirih dni, kar so po po pritožbi Varuhinje podaljšali na dva tedna.

Obravnavani predlog sprememb v 6. členu omogoča imetnikom obstoječih dovoljenj, izdanih z rokom veljavnosti pet let, da lahko v 60 dneh od uveljavitve zakona od ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, zahtevajo podaljšanje svojih dovoljenj. Ministrstvo jim bo dovoljenja z izdajo odločbe podaljšalo, pri tem pa ne bo preverjalo, ali imetniki dovoljenj izpolnjujejo predpisane pogoje za obratovanje naprave ali obrata oz. izvajanje dejavnosti, torej pri podaljšanju okoljevarstvenih dovoljenj ne bo uporabljalo določb šestega odstavka 82. člena (za naprave) oziroma šestega odstavka 86. člena (za obrate) obstoječega zakona. Ta dva člena zdaj še pravita nekako takole:

(6) Okoljevarstveno dovoljenje se lahko podaljša, če naprava/obrat ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje.

Podaljševanje okoljevarstvenih dovoljenj, ne da bi se pri tem preverjalo, ali naprave oziroma obrati izpolnjujejo predpisane pogoje za obratovanje, je v očitnem nasprotju z uzakonjenimi načeli preventive in previdnosti. Predlagani predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E) torej v samem ZVO ustvari nasprotje med njegovimi temeljnimi načeli in predpisanimi postopki, ki (glede na 6. člen predloga) ne samo omogočijo kršenje teh načel, ampak jih celo predpišejo.

Eko krog zahteva sledečo dikcijo 2. odstavka 6. člena predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E):

(2) Ministrstvo spremeni veljavnost dovoljenja iz prejšnjega odstavka na obdobje desetih let od dneva njegove veljavnosti, pri čemer uporabi določbe šestega odstavka 82. člena oziroma šestega odstavka 86. člena zakona iz prvega odstavka tega člena.

Od ministrstva prav tako pričakujemo, da se v mirnodobnem času drži določil Aarhuške konvencije in javnosti omogoči preučitev in dajanje pripomb na svoje ideje. Pospešene postopke naj prihrani za eventualno obdobje, ko bi nas spet ogrožali bojni strupi.

4 Responses
  1. Res noro, kaj si dovolijo. Pridejo na oblast in poteptajo minimalne standarde. Štiri dni. Najbrž so pozabili, da (za razliko od njih) ljkudje hodimo v službe in imamo še kaj pametnejšega za naredit kot “zafrkavat” rajo. No, vendar se tudi zanje čas izteka. Morda potihem, a zagotovo. vsi bumerangi se jim bodo vrnili in se zataknili v njihove goltance. Do takrat pa, strumno in brez okrevanja zmagi naproti!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */