Izredna seja občinskega sveta Občine Trbovlje

Danes ob 18h bo v Trbovljah potekala izredna seja Občinskega sveta o problematiki Lafarge Cementa. Želja tovarne je, da bi občinski svetniki izrazili podporo obratovanju (in “ohranitvi delovnih mest”), pri čemer pa ni jasno določen način obratovanja tovarne: z ali brez sežiganja odpadkov in petrolkoksa, kar je pri tem vprašanju ključno.

Kot smo zapisali v petkovi izjavi za javnost D-14/12 (PDF, 117 KB), je bil na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje dne 5. marca 2012 sprejet sklep, da se točka “Informacija o sedanjem stanju oziroma problematiki v družbi Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje” vzame iz dnevnega reda in se jo prestavi na izredno tematsko sejo, ki je bila predvidena v drugi polovici aprila in v katero naj bi bila vključena vsa strokovna javnost, ustrezne ustanove in civilna družba. Komisija za gospodarstvo je celo sprejela sklep, da naj se problematika Lafarge Cement obravnava na aprilski tematski izredni seji, na kateri bi bila prisotna vsa zainteresirana javnost in na kateri bi poskušali pridobiti celovit pogled na problematiko.

Zaradi lažje celovite obravnave, vključujoč vso strokovno pa tudi širšo laično javnost, je bila izvedba seje načrtovana v trboveljskem Delavskem domu. Da bo problematika Lafarge Cement na izredni seji obravnavana celovito, nam je po telefonu zagotovil tudi župan Občine Trbovlje g. Vili Treven.

Navkljub temu nas je 14. marca občina obvestila, da bo izredna seja potekala v sejni dvorani občine in sicer že dne 26. marca 2012. Na Občino Trbovlje smo naslovili vprašanji:

a)
zakaj se seja ne bo izvedla v Delavskem domu ob sodelovanju širše strokovne in laične javnosti in
b)
zakaj je prestavljena iz aprila v marec?

Odgovora do danes nismo prejeli. Občina nas je le informirala, da izredna seja ne bo celovito obravnavala problema Lafarge Cement, temveč le z gospodarskega in socialnega vidika. Okoljski in zdravstveni vidik sta torej namerno izpuščena.

Na podlagi tako ozkega, necelovitega pogleda na problem Lafarge Cement je Občinskem svetu Občine Trbovlje predlagan sklep, ki v prvi točki pravi, da Občina Trbovlje podpira proizvodnjo cementa v Lafarge Cementu in hkrati tudi podpira Lafarge Cement pri ohranitvi čim večjega števila delovnih mest. Ker ni nikjer konkretizirano, kakšna proizvodnja cementa je mišljena, s sosežigom odpadkov ali brez njega, in ker je Lafarge Cement že povedal, da bo delovna mesta in proizvodnjo cementa lahko obdržal le v primeru sosežiga odpadkov, je povsem očitno, da Občina Trbovlje podpira tudi sosežig odpadkov v Lafarge Cementu. Tako usoden sklep naj bi svetniki sprejeli brez vnaprejšnjega vpogleda v zdravstven in okoljski vidik takšne dejavnosti.

V drugi točki predlaganega sklepa Občinski svet poziva pristojne organe v Republiki Sloveniji, da čim prej omogočijo Lafarge Cementu obratovanje v skladu z zakonodajo ter zgolj ob upoštevanju geografskih in klimatskih razmer ter obremenitev degradiranega okolja. Lafarge Cementu se torej zelo mudi in pri njegovem hitenju mu poskušata pomagati tako Občina Trbovlje kot tudi okoljski minister Franc Bogovič. Slednji se je že takoj prvi dan svojega službovanja sestal s predstavnikom Lafarge Cementa. Takrat je obljubil, da se bo v kratkem sestal z vsemi zasavskimi župani in posebej tudi z Eko krogom. Do danes tega časa ni našel. Kot tudi ni našel časa za odgovor, na čigavo željo se je sestal z Lafarge Cementom, ter časa, da bi nam poslal zapisnik sestanka.

Prosojnice predstavitve za občinske svetnike

Eko krog se bo 1. izredne seje trboveljskega občinskega sveta kljub temu udeležil in v skopo odmerjenem času svetnikom predstavil bistvo težave in razloge, zakaj brezpogojna podpora nikakor ni dobra zamisel (prosojnice smo naslovili “O vplivnem območju Lafarge Cementa in drugih vplivih“; glej tudi PDF, 1,55 MB).

Z dopisom D-13/12 (PDF, 230 KB) smo občinskim svetnikom pisali, da ocenjujemo, da je – glede na to, da je na dnevnem redu tudi ta predlog sklepa o podpori in da je Občina Trbovlje stranka v postopku, – skrajno nedopustno, da svetniki niso seznanjeni z vsemi argumenti. To je še posebej pomembno glede na dejstvo, da je Občina Trbovlje stranka v postopku izdaje novega okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu, in da bo imelo stališče občinskega sveta tudi določeno pravno težo. Enostranska predstavitev argumentov pri tako pomembni temi ni dopustna.

Svetnike pozivamo, da se pred odločanjem o morebitni podpori potencialno zdravju in okolju škodljivega načina proizvodnje cementa v Lafarge Cementu informirajo celovito.

Nujno je potrebno upoštevati poziv Zasavskega zdravniškega društva županu in občinskim svetnikom Občine Trbovlje, z dne 21. 3. 2012, v katerem je izražena zaskrbljenost nad odnosom do ustavne pravice bivanja v čistem okolju. Zdravniki svetnike v tem pismu pozivajo, da ne sprejmejo nobenih prenagljenih sklepov v zvezi s proizvodnjo cementa v Lafarge Cementu, dokler ne dobijo celovite informacije o dejanskih in potencialnih vplivih te proizvodnje na zdravje prebivalcev Zasavja.

Zahtevamo izvedbo seje, na kateri bo tematika predstavljena tako celovito, kot je to s sklepom sprejela komisija za gospodarstvo. Ob tem opozarjamo, da nasprotovanje temu, da smo vsi skupaj sploh seznanjeni s celotno sliko, pomeni več kot očitno ravnanje, ki izpolnjuje vse elemente koruptivnega dejanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, za katero je odgovoren vsak individualen posameznik.


Dopisano ob 22.40: Rezultat večernega glasovanja trboveljskih občinskih svetnikov o podpori proizvodnje cementa in ohranitvi delovnih mest v Lafarge Cementu, ne da bi bilo določeno, s katerimi gorivi se bo to počelo: ZA – 22, PROTI – 1, VZDRŽANI – 4. Kako pa je glasoval vaš občinski svetnik?

6 Responses
 1. Sandra

  V današnjem Dnevniku http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042519058:
  »Trboveljski župan Vili Treven na očitke Eko kroga odgovarja, da jim očitno ne glede na to, kaj storijo, stvari ne ustrezajo. “V sredo so bili povabljeni na komisijo za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, kjer so v predstavitvi tudi predstavili svoje stališče,” je pojasnil Treven in dodal, da ponedeljkova razprava o prihodnosti Lafargea cementa ne bo zadnja, saj pripravljajo tudi tematsko okoljsko konferenco, na katero bodo povabili vse zasavske župane, zainteresirano javnost in pristojne državne ustanove.«

 2. CROSS

  Pristojne državne ustanove so tudi v preteklosti v primeru LC in Cinkarane Celje trdile,da je z okoljem vse v redu…pa so jih študije domačih zdravnikov in tuje institucije postavile na LAŽ…

  Zase vem,komu bom verjel…

 3. asmatičar

  v primeru, da Občina Trbovlje zaradi ekonomskih koristi LC dovoli sežig zdravju škodljivih snovi naj se zave, da s tem namerno mori in zastruplja prebivalce Trbovelj za kar bo morala prevzeti vso odgovornost…tako moralno kot etično…sram vas je lahko…banda neodgovorna…tako in tako tega ne mislimo dopustiti pa če bo potrebno bomo s svojimi življenji branili kolikortoliko čisti zrak…

 4. CROSS

  Tem 22-tim pokvarjenim občinskim barabam bi res morali izmeriti inteligenčni kvocient…da podpreš zamisel Lafarga za sežiganje 100 ton nevarnih odpadkov na dan moraš biti res nor…ali pa pokvarjen do obisti…

  Da podpreš vsakodnevno 100 tonsko goltanje strupenega dima na račun delovnega razmerja 100 ljudi v Lafargu je pa višek pokvarjenosti…neumnosti…

  In ti svetniki naj bi bili predstavniki ljudi v Trbovljah…za kozlat…

  Le pogumna zdravnica, ki vsakodnevno prešteva rakave bolnike, se zaveda resnosti situacije in glasuje proti…čestitam…

  Trevnov Vili pa,preden izgine v svoj občinski rov,čestita varnostnikoma za dobro opravljeno delo
  in že ga ni več…naloga opravljena…sedi Vili,pet…

  Beda…

 5. Z Vodenske

  Ljudje iz vplivnega območja LC, pardon, tam res ni ljudi… Še enkrat: ljudje iz okolice LC se bi počutili izigrane in pozabljene od vseh, a se je k sreči na nas spomnil vsaj Občinski svet na svoji izredni seji. V naš spomin je bil na mizi res prelep “krancl” izza katerega je kukal g. župan.
  Hvala, res hvala. Vidimo, da naše žrtve ne bodo pozabljene.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */