Katalonija uvaja povratne steklenice za vino

V Kataloniji dnevno porabijo 9 milijonov ustekleničenih pijač, od tega je 6 % vina. Letno porabijo 147.000 ton vinskih steklenic. Ponovne uporabe vinskih steklenic ni niti v hotelih, restavracijah in cateringu, čeprav se tam uporabljajo povratne steklenice za brezalkoholne pijače in pivo. Vinarji so skupina, na katero imajo podnebne spremembe največji vpliv, saj so vina in njihova kvaliteta močno odvisna od klimatskih pogojev. Zato bi morali vinarji prispevati k nižjemu ogljičnemu odtisu svoje dejavnosti z uporabo novih tehnologij in strategij. Pilotni projekt reWine je k sodelovanju pritegnil 7 partnerjev – od vinskih kleti, univerz, podjetja za ravnanje z odpadki, do nevladnih organizacij – ter vključil še potrošnike, proizvajalce, bare, restavracije ter večje in manjše trgovine.

Cilj projekta, ki je potekal od 2016 – 2021, je bil ugotoviti priložnosti in ovire za uporabo povratnih steklenic za vino ter načine, kako zagotoviti tehnično in higiensko vzdržnost ter kakovost ob stroškovni in okoljski učinkovitosti.

Začetna analiza je pokazala, da večina vinskih kleti (86,8 %) ne uporablja povratnih steklenic. Kot glavno oviro so navedli logistiko vračanja praznih steklenic (80,8%). Med 70 % in 78 % jih ocenjuje, da oviro predstavlja tudi skladiščenje in razvrščanje steklenic, raznolikost modelov in oblik ter higienski pogoji. Kot prednost povratnih steklenic so ocenili koristi za okolje (88,3 %) in družbeno odgovornost (81,8 %). Med 50 % in 68 % vinskih kleti je kot prednost ocenilo podobo blagovne znamke, povezane s povratnimi steklenicami, ekonomsko  vzdržnost, ceno steklenic, strategijo komuniciranja in prihranke pri ravnanju z odpadki. Dve tretjini vprašanih sta bili pripravljeni uporabljati povratne steklenice.

Glede spodbud za vračanja steklenic vina za večkratno uporabo med potrošniki je pilotni projekt predlagal več načinov:

 • popust pri nakupu,
 • kartice zvestobe,
 • kavcijski sistem,
 • bonus pri stroških za ravnanje z odpadki,
 • donacije družbenokoristnim dejavnostim,
 • nagradne igre.

Rezultati projekta so pokazali, da so povratne steklenice okolju prijaznejše od nepovratnih. Koliko so okolju prijaznejše, je predvsem odvisno od razdalje med vinsko kletjo in pralnico ter številom pranj, potrebnih pri pripravi na ponovno polnjenje. Razdalja močno vpliva tudi na stroške uporabe povratnih steklenic. Ponovna uporaba se je izkazala za dražjo, a zgolj zaradi transportnih stroškov, povezanih z razdaljo med pralnico in vinsko kletjo. Če bi bile pralnice bližje vinskim kletem in ob zadostni ekonomiji obsega, bi stroški uporabe povratnih steklenic postali konkurenčni.

Projekt je ocenjeval tudi tehnično izvedljivost in zaključil, da je kakovost povratnih steklenic po pranju sprejemljiva za vinske kleti tako v estetskem kot tudi higienskem smislu. Mehansko čiščenje se je izkazalo za učinkovito pri odstranjevanju vodotopnih in nehidrotopnih nalepk.

Glede tehnične in ekonomske izvedljivosti projekt ugotavlja, da:

1. Obstaja 5 dejavnikov, ki vplivajo na ponovno uporabo vinskih steklenic:

 • značilnosti steklenice (model, etiketa in sistem zapiranja),
 • transport steklenic,
 • razdalja do pralnice,
 • zmogljivost skladiščenja,
 • higienski pogoji skladiščenja in spodbude za vračilo prazne steklenice.

2. Idealno število ponovne uporabe je vsaj 8 ciklov – glede na estetske in higienske vidike steklenice.

3. Kavcijski sistem je najučinkovitejši instrument, ki zagotavlja, da potrošniki vrnejo prazne steklenice v trgovine.

4. Razdalja med pralnico in vinsko kletjo je bistvenega pomena pri optimizaciji ekonomskih stroškov.

Glede okoljskih prednosti projekt ugotavlja, da ponovna uporaba vinske steklenice lahko zniža ogljični odtis za 1,7 kg – 2,6 kg že po 8 ciklih ponovne uporabe.  V okviru projekta so uporabili 82.239 povratnih steklenic za vino, ki bodo v svoji življenjski dobi prihranile 170 ton emisij CO2 (toliko, kot bi jih ustvarili, če bi za avtom 11krat obkrožili Zemljo). Načrtujejo razširitev uporabe povratnih steklenic za vino po vsej Kataloniji in  drugih regijah Španije.

Prispevek je iz raziskave Povratne steklenice: od poraženk do zmagovalk tukaj, povzetek tukaj.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */