Kavcijski sistem, ki spodbuja podjetništvo

Foto: Reloop

Pri povratni embalaži so v Latviji oblikovali dve logistični poti. Proizvajalci pijač lahko v trgovinah sami prevzamejo svojo, individualno povratno embalažo. Takšna rešitev ustreza predvsem večjim proizvajalcem pijač, ki imajo na trgu večje količine povratne individualizirane embalaže (npr. oblike, barve). Za večjega proizvajalca štejejo proizvajalci, ki dajo na trg letno vsaj 2 milijona pijač v povratnih steklenicah.

Manjši proizvajalci – kot so denimo lokalne pivovarne – se za povratno embalažo pijač ponavadi ne odločajo zato, ker jim prevzem praznih steklenic na vseh prodajnih mestih predstavlja nesorazmerne stroške. Latvija je poiskala rešitev, ki tudi njim omogoča uporabo povratne embalaže. Operater kavcijskega sistema ponuja uporabo standardiziranih steklenic za ½ l. Zaenkrat sta na voljo dve različici: rjava in prozorna steklenica. Operater kavcijskega sistema za standardizirane povratne steklenice zagotovi transport do svojega zbirnega centra, kjer jo proizvajalci prevzamejo na enem mestu. Tako prihranijo pri stroških za steklenice in pri stroških transporta. Za uporabnike standardiziranih steklenic za vključitev v kavcijski sistem ne velja meja vsaj 2 milijona pijač, danih na trg.

Tako je operater kavcijskega sistema manjšim proizvajalcem omogočil uporabo povratnih steklenic na stroškovno ugoden način in jim omogočil vključevanje v prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Kavcijski sistem s svojo infrastrukturo za povratno embalažo je tako tudi spodbujevalec lokalnega podjetništva. Operater kavcijskega sistema v prihodnje načrtuje še gradnjo pralnice povratnih steklenic, kar bo dodatno vplivalo na nižje stroške manjših proizvajalcev pijač.

Prispevek je iz raziskave Povratne steklenice: od poraženk do zmagovalk tukaj, povzetek tukaj.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */