Uspel prvi korak do kavcijskega sistema!

Člani Odbora DZ za infrastrukturo in okolje so v Zakonu o varstvu okolja odprli možnost, da se tudi v Sloveniji vzpostavi kavcijski sistem. Določili so, da ga upravlja neprofitna organizacija, sestavljena iz proizvajalcev pijač in trgovcev. Takšna je ureditev 11 od 12 obstoječih sistemov v Evropi.

Pozdravljamo enotno podporo političnih strank kavcijskemu sistemu in se zahvaljujemo vsem, ki ste našo kampanjo podprli na kakršenkoli način. Vašo podporo bomo potrebovali tudi pri naslednjih korakih.

Kateri koraki so še potrebni, preden kavcijski sistem zares zaživi?

  • Poslanci in poslanke morajo odločitev potrditi še na tretji – plenarni – obravnavi marca letos.
  • Do konca letošnjega leta bo morala nova vlada sprejeti Uredbo o ravnanju z embalažo pijač. Ta bo določila podrobnosti sistema: katere vrste embalaže pijač se bo zbirala, vrednost kavcije, cilje in kazni za nedoseganje ciljev, označevanje, zbirne točke, transparentnost, način organizacije sistema in rok, do kdaj mora sistem pričeti delovati.
  • Pred tem je te točke potrebno uskladiti z vsemi akterji: proizvajalci, trgovci, civilno družbo in odločevalci.
  • Uredbo sprejme vlada po opravljeni javni obravnavi.
  • Sledijo aktivnosti za vzpostavitev sistema: ustanovitev organizacije, ki sistem upravlja, prilagoditev informacijskih sistemov, postavitev logistike, oprema zbirnih mest in ustrezno označevanje kavcijske embalaže.

Kdaj lahko torej pričakujemo, da bomo embalažo pijač lahko vračali v trgovine?

Vse je odvisno od nove vlade. Prizadevali si bomo, da bo uredba sprejeta najkasneje do konca tega leta in da sistem zaživi 2024-2025.

 

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */