HE Mokrice: vabilo MOP NVOjem z nenavadnim sklepanjem

Pretekli teden smo prejeli vabilo MOP k udeležbi v postopku v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice, s pozivom, da se lahko priglasi stranska udeležba. Gre za postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave, ki se v Sloveniji v tem primeru uporablja prvič.

Pohvalno je, da je MOP vabilo sploh poslal in postavil primeren rok za vključitev v postopek. Neprijetni pa nas je presenetil njihov naslednji sklep: “Če v postavljenem roku ne priglasite udeležbe v postopek, bo upravni organ smatral, da se z obravnavano prevlado strinjate in se nimate interesa vključiti v postopek kot stranski udeleženec”.

Takšno sklepanje MOP je nesprejemljivo.  Za nevstopanje v postopek je lahko več razlogov. Eko krog se v postopek tako ne bo vključil kot stranski udeleženec, ker za to nimamo kapacitet. Kar pa seveda še ne pomeni, da se z obravnavano prevlado strinjamo.

Ocenjujemo, da si MOP nekorektno predstavlja sodelovanje z okoljskimi in naravovarstvenimi NVO.

1 Response

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */