HE Mokrice: vabilo MOP NVOjem z nenavadnim sklepanjem

Pretekli teden smo prejeli vabilo MOP k udeležbi v postopku v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice, s pozivom, da se lahko priglasi stranska udeležba. Gre za postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave, ki se v Sloveniji v tem primeru uporablja prvič.

Pohvalno je, da je MOP vabilo sploh poslal in postavil primeren rok za vključitev v postopek. Neprijetni pa nas je presenetil njihov naslednji sklep: “Če v postavljenem roku ne priglasite udeležbe v postopek, bo upravni organ smatral, da se z obravnavano prevlado strinjate in se nimate interesa vključiti v postopek kot stranski udeleženec”.

Takšno sklepanje MOP je nesprejemljivo.  Za nevstopanje v postopek je lahko več razlogov. Eko krog se v postopek tako ne bo vključil kot stranski udeleženec, ker za to nimamo kapacitet. Kar pa seveda še ne pomeni, da se z obravnavano prevlado strinjamo.

Ocenjujemo, da si MOP nekorektno predstavlja sodelovanje z okoljskimi in naravovarstvenimi NVO.

1 Response
  1. Mislim, da je takšno ravnanje tudi zloraba položaja in uradnih pravic. Vsekakor gre za ravnanje, ki je nedopustno in celo kaznivo. Zrelo tudi za postopek pred Odborom za Aarhuško konvencijo. LP!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */