Vizjakovi ukrepi v nasprotno smer od EU zakonodaje

Minister Vizjak hiti z omejevanjem delovanja nevladnih organizacij, ne pa tudi z izpolnjevanjem dogovorjenih obveznosti na ravni EU.

Evropska unija se je odločila, da je odpadna embalaža odgovornost tistih podjetij, ki jo dajejo na trg. Temu je prilagodila tudi zakonodajo. Poleg višjih ciljev recikliranja je definirala minimalne zahteve za proizvajalce, ki bodo kmalu morali v celoti kriti stroške ravnanja z odpadno embalažo. Torej tudi ločeno zbiranje, ki ga v Sloveniji gospodinjstva zdaj plačujejo preko položnic za odvoz odpadkov.

Najprej je bila pri nas  ena embalažna družba, danes jih je šest. Med sabo si konkurirajo tako, da znižujejo embalažnino. To plačujejo podjetja, ki embalažo dajejo na trg in je namenjena pokrivanju stroškov njene predelave od prevzema pri komunalnih podjetjih dalje. Embalažne družbe že več let iz različnih razlogov zavračajo prevzem vse embalaže od komunalnih podjetij. Posledice: kopičenje odpadne embalaže v začasnih skladiščih in požari.

Minimalne zahteve glede razširjene odgovornosti proizvajalca morajo biti v vseh državah EU vzpostavljene najkasneje do začetka leta 2023. Julija 2019 so bile te spremembe Zakona o varstvu okolja prvič v javni obravnavi. Deset mesecev kasneje še niso sprejete. S tako polžje počasnimi postopki obstaja realna skrb, da bo Slovenija roke znova zamujala.

Se je pa minister Vizjak v interventnem protikorona zakonu odločil, da se ravnanje z odpadno embalažo do sistemskih rešitev plačuje kar iz državnega proračuna. Torej nas vodi v ravno nasprotno smer od dogovorov na ravni EU.

Letos je za to predvidel 15 milijonov eur, koliko bo proračun stalo še do leta 2023 – prej sistemskih rešitev najbrž ne bo – še ne vemo.

Če je embalaža za podjetja strošek, potem bi bilo logično pričakovati, da jo zmanjšajo na minimum. Za kaj takega pa niso stimulirana, če strošek lahko prevalijo na državni proračun.

Ministra Vizjaka znova pozivamo, naj čimprej sistemsko uredi polno odgovornost proizvajalcev za odpadno embalažo. Tako si bo oddahnilo okolje, naši zabojniki, sežigalnice in ljudje, ki živijo ob njih.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */