EKO KROG v 2019: Šola okoljskih aktivistov

Preko celega leta 2019 smo se odzivali na vprašanja društev, civilnih iniciativ in posameznikov glede reševanja lokalnih okoljskih problemov. Preko elektronske pošte smo svetovali v 14 primerih, v 5 primerih pa smo organizirali srečanja, kjer smo aktivistom pomagali pri strategijah in kampanjah osveščanja, pravnih postopkov in reševanja konkretnih problemov. Konec septembra pa smo organizirali še šest urno delavnico za aktiviste, ki se so je udeležilo 14 ljudi iz 10 društev in iniciativ. V sodelovanju z ZLHT regionalnim centrom NVO smo drugim NVO predstavili ozadje uspešne lokalne okoljske zagovorniške akcije ter kateri koraki in elementi zagovorništva so pripeljali do spremembe.

V okviru šole za okoljske aktiviste smo s predavanji in delavnicami sodelovali z dvema srednjima šolama iz Zasavske regije. Skupaj z zavodom SOCIOS iz Trbovelj smo pripravili program Zero Waste za trboveljske osnovnošolce in srednješolce, ki se izvaja ob podpori Občine Trbovlje.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */