EKO KROG v 2019: Študije, predavanja, srečanja, mediji

V začetku leta 2019 smo se vključili v javno razpravo o težavah z odpadki v Sloveniji. Delegacija vlade, MOP in medijev je bila na obisku in ogledu sežigalnic na Dunaju in sežig v javnosti predstavlja kot neizogiben, varen ter ekonomičen. Menimo, da takšne sežigalnice v Sloveniji ne bo, ker je predraga, ker imamo slab nadzor nad takimi projekti in še slabši nadzor nad njihovim delovanjem. Sodelovali smo na dveh posvetih na to temo, ki jih je so-organiziralo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Kampanjo smo nadaljevali s številnimi nastopi v medijih.

Pripravili smo tudi dva dokumenta s pregledom razlik v dovoljenih mejnih vrednostih nekaterih onesnaževal med sežigalnicami in so-sežigom odpadkov v cementarnah. Prvi dokument je primerjal emisije benzena. Kasneje smo objavili še študijo o so-sežiganju odpadkov v cementarni Salonit Anhovo. Odvetniki Salonita Anhovo so nato zahtevali njen umik, tako od Eko kroga, kot od ponudnika gostovanja naše spletne strani. O tem smo obvestili medije ter prenesli stran k drugemu ponudniku gostovanja. S tem smo tudi javnost opozorili na pravne pritiske in grožnje velikih onesnaževalcev.

S predavanjem smo sodelovali na 8. srečanju o kemijski varnosti, ki je bilo posvečeno vplivu sežiganja odpadkov na okolje in zdravje. Srečanje je pripravilo Slovensko zdravniško društvo -Sekcija za klinično toksikologijo in Univerzitetni klinični center Ljubljana -Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika.

Skupaj smo v letu 2019 skoraj tridesetkrat sodelovali z mediji ter se kot govorniki udeležili desetih predavanj, posvetov, okroglih miz.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */