Nedopusten odnos vladnih institucij do medicinske stroke na 8. srečanju o kemijski varnosti

Danes je v Kristalni palači potekalo 8. srečanje o kemijski varnosti, kjer smo razpravljali o vplivu sežiganja odpadkov na okolje in zdravje. Srečanje je potekalo ob zares pravem času, ko se v Sloveniji soočamo z velikimi težavami z odpadki in vlada išče rešitve – žal samo s sežiganjem. Za organzacijo konference gre velika pohvala zdravnikom, ki so jo pripravili, saj je osvetlila tudi drugačne zorne kote sežiganja odpadkov, kot smo jih v razpravah sicer vajeni. V priponki prilagamo dnevni red.

V zadnji točki sem imel možnost svoj pogled predstaviti tudi sam, kot predsednik EKO KROGa. Ob tem bi želel medije opozoriti na nekaj nedopustnih stvari, za katere menimo, da bi jih bilo potrebno problematizirati. V jutranjih urah je po programu imel Jure Fašing iz ARSO predavanje z naslovom  Zahteve predpisov s področja varstva okolja glede emisij v zrak iz sežigalnic in naprav za sosežig odpadkov. Z njim je bila prisotna še v.d. direktorice ARSO, gospa Lilijana Kozlovič. Na začetku srečanja smo lahko opazili, da so postavili kamere in posneli svoja predavanja, potem pa po prvem odmoru dvorano zapustili, ne da bi poslušali, kaj ima o vplivih sežiganja odpadkov povedati medicinska stroka.

Ker me je to zelo zmotilo, sem kot zadnji predavatelj postavil nekaj vprašanj, na katera se mi je zdelo pomembno dobiti odgovor.

Ali je še prisoten kak predstavnik iz občine, kjer sežigajo odpadke? Odgovor je bil ne.

Ali je prisoten kak predstavnik občin, ki so Ministrstvu za okolje in prostor potrdili, da so zainteresirani za sežig odpadkov? Odgovor je bil ne.

Vprašal sem, če je prisoten kak predstavnik ARSO ali MOP? Odgovor je bil ne.

Ali je prisoten kak predstavnik katerekoli politične stranke, ali vlade? Odgovor je bil ne.

Prisoten torej ni bil nihče od tistih, ki v sežiganju vidijo edino možno rešitev težav z odpadki.

Čeprav sem vedel, da ne bo odgovora, sem postavil še vprašanje, zakaj jih ni. Odgovoriti sem si moral sam: zato, ker se ne pogovarjamo o denarju.

Nezainteresiranost nacionalnih in lokalnih oblasti ter vlade, državnih institucij in politike za vplive sežiganja odpadkov na okolje in zdravje v tej situaciji najbrž kaže, da vlade in okojskega ministrstva ne zanima preprečevanje odpadkov, ponova uporaba ali recikliranje. Zanje je edina rešitev izključno sežig.

Danes se je zgodilo nekaj, kar se v demokratični državi ne bi smelo. ARSO je prišel na dogodek in posnel samega sebe. Kaj imajo o tem povedati zdravniki in drugi pristoni, pa jih ne zanima. Menimo, da to veliko pove o tem, s kakšnim odnosom do drugih strok, tudi medicinske, ministrstvo in vlada spejemata svoje odločitve.

Očitno odgovornih torej vpliv sežiganja na zdravje ne zanima, zanima jih samo denar.

Medije vljudno prosimo, da  pri odgovornih poiščejo dogovor na vprašanje, zakaj se jim ni zdelo pomembno poslušati mnenj zdravnikov in toksikologov. Kar se je zgodilo danes, je nedopustno in vas prosimo, da širšo javnost obvestite o odnosu odgovornih, ki jih na pogovoru o tako pomembni temi, ni bilo v dovrani. Žal gre za ustaljeno prakso, a če tak način sprejmemo kot dejstvo in ne odreagiramo, potem je nekaj narobe tudi z nami.

Uroš Macerl
EKO KROG, predsednik

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */