Priznanje Občine Zagorje

Srebrna plaketa Občine Zagorje ob Savi društvo Eko krog

Društvo Eko krog je – kot so dejali, “zaradi izjemnega prispevka ozaveščanja ljudi o nujnosti skrbi za zdravje in čisto okolje, zaradi neuklonljive volje opozarjati odgovorne državne ustanove na visok davek, ki ga Zasavje in Zagorje plačujeta zaradi izjemno onesnaženega zraka, in zaradi mednarodne prepoznavnosti zagorskega okoljskega aktivizma” – prejelo srebrno plaketo občine Zagorje ob Savi.

Občinska srebrna plaketa se podeljujeposameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine“. Prejeli smo jo na slavnostni seji občinskega sveta, 3. avgusta 2017, v Delavskem domu Zagorje.

Društvo ima v zagorski občini, v Ravenski vasi, sedež že od formalne registracije društva leta 2005. Naš okoljski aktivizem pa je vsezasavski, oz. v zadnjem obdobju po zaustavitvi Lafarge cementa, meje Zasavja pogosto močno presega.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */