Izjava za javnost in poziv ministru

Matej Gasperič - foto Aleš Černivec - Delo

V Delu je bil 10. avgusta 2013 objavljen članek Milijonske kazni Sloveniji tudi zaradi nedela uradnika, v katerem novinarka Polona Malovrh citira anonimni vir, ki visokem okoljskem uradniku Mateju Gasperiču (na sliki desno, foto: Aleš Černivec, Delo), pripisuje zamude zaradi nevestnega ravnanja in sodelovanje pri spremembi zakonodaje (Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013) v korist 27 onesnaževalcem, med njimi tudi Lafarge Cementu. Naj spomnimo, Lafarge Cement še vedno želi dovoljenje za sežig odpadkov v cementni peči.

Z omenjenim uradnikom, ki je trenutno v.d. vodje sektorja za okolje in podnebne spremembe na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, imamo slabe izkušnje tudi v Eko krogu.

Naše izkušnje segajo v leto 2007, ko je Gasperič vodil »Delovno skupino za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v Zasavju« (v nadaljevanju: Delovna skupina), ki jo je ustanovil takratni minister Podobnik. V njej je poleg predstavnikov industrije, ministrstva in lokalnih skupnosti, sodeloval tudi Eko krog.

Že uvodni sestanki v tej skupini so pokazali značilen Gasperičev podcenjevalni odnos do aktivistov in strokovnjakov Eko kroga. Med drugim je znal v posmehljivo privoščljivem tonu navreči:

Nikdar ne boste dokazali, da so strupi, ki jih požirate, ravno iz Lafarge Cementa.

V nadaljevanju dela Delovne skupine je njen vodja poskrbel, da so člani potrdili podjetje IE Energis kot izvajalca študije »Delež velikih nepremičnih virov emisij pri obremenjevanju zraka v Zasavju ter njihov vpliv na kakovost zraka v Zasavju« (PDF, 8 MB). Gasperič pa pri tem ni povedal, da gre za podjetje, katerega ustanovitelj in bivši lastnik je on sam.

Na možno navzkrižje interesov smo julija 2007 (PDF, 1,26 MB) in januarja 2008 (PDF, 1,74 MB) opozorili ministra Podobnika. Na dogodek smo maja 2012 opozorili tudi ministra Bogoviča (PDF, 164 KB). Informacij o morebitnem pregledu dela gospoda Gasperiča nimamo, prav tako ne vemo, kakšni so bili kasnejši razlogi za njegovo napredovanje na ministrstvu.

V juniju 2013 je Eko krog Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zaprosil za zadnjo verzijo osnutka besedila »Odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja«. Od pristojnega uradnika smo dobili odgovor, da za to žal nima odobritve nadrejenega. In kdo je njegov nadrejeni? Spet Matej Gasperič.

Menimo, da je sam način dela in komunikacije gospoda Mateja Gasperiča (in neodzivnost vodstva na opozorila civilne družbe), eden izmed značilnih primerov nastajanja nezaupanja v državno upravo.

Vsled tega pozivamo ministra Židana, da primer razišče in primerno ukrepa.

Celotno gradivo, do katerega smo prišli s korespondenco in javno objavljenimi podatki, bomo predali tudi Komisiji za preprečevanje korupcije.

Politiki pridejo in gredo, na svoja ramena pogosto dobijo tudi krivdo za dogodke, na katere niso imeli vpliva ali pa z njimi s strani svojih uradnikov sploh niso bili seznanjeni. Uslužbenci na vodilnih mestih javne uprave pa večinoma ostajajo, pišejo zakone in so resnični »strici iz ozadja«, ki vlečejo niti. Tovrstno delovanje ni samo neučinkovito, pač pa je celo škodljivo za zdravje ljudi in demokracijo, obenem pa državi povzroča velike stroške. Menimo, da bi se morali javni uslužbenci med opravljanjem svoje funkcije in dela popolnoma osredotočiti na delo za dobrobit države in državljanov.

Sprašujemo se, ali lahko Zasavčani po vseh dosedanjih izkušnjah verjamemo, da smo bili (smo ali bomo) s strani MKO pravočasno opozorjeni, če je bilo (je ali bo) v Zasavju z okoljem kaj resno narobe? Ali pa bodo na resnost okoljskih problemov v Zasavju še naprej opozarjali samo naši zdravniki, nekatere lokalne skupnosti, civilna družba in ozaveščeni posamezniki?

Glede na zdravstveno sliko in število preseganj dovoljenih vrednosti za delce PM 10, je to, da še vedno nimamo programa sanacije, nedopustno in vredno obsojanja. Prav tako sama, do sedaj javnosti znana vsebina sanacijskega načrta, ki v celoti izvzema vse ukrepe na industriji. To daje še bolj slutiti, da okoljsko ministrstvo obvladujejo industriji podrejeni uradniki in industrija sama!

1 Response

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */