Pismo zasavskim vrtcem in šolam

Na zasavske vrtce, osnovne in srednje šole smo v zvezi z marketinškimi akcijami Lafarge Cementa, v katerih sodelujejo otroci in mladostniki, naslovili naslednje pismo (D-13/13, PDF, 217 KB):

Spoštovani ravnatelji, učitelji in vzgojitelji!

Na vas se obračamo s posebnim vzgojno-izobraževalnim apelom, ker iskreno in pošteno mislimo, ker so nas klicali mnogi starši vaših varovancev in ker ste tudi mnogi podpisniki peticije pedagoških delavcev leta 2010 (PDF, 554 KB). V njej ste podpisali vsebino, katere del je tudi naslednja izjava, namenjena državnim organom in institucijam:

»da glede na svoje pristojnosti sprejmejo ustrezne ukrepe za vzpostavitev in ohranjanje ekološko neoporečnega okolja v Zasavju. Učiteljsko poslanstvo se ne konča pri posredovanju učne snovi v razredu. To dokazujemo s svojimi podpisi!«

Globoko smo razočarani nad nasedanji nekaterih šol prozornim kapitalističnim manipulacijam glede sponzorstva ter kvazi ekoloških aktivnosti onesnaževalca Lafarge Cementa Trbovlje. Naj samo spomnimo, da podjetje z vsemi sredstvi poizkuša izriniti stranske udeležence in Zasavčane iz postopka pridobivanja dovoljenja za sežiganje odpadkov ter zatrjuje, da vpliv njihovih dimnih plinov seže samo do tovarniškega dvorišča. Njihove ključne aktivnosti še zdaleč niso prijazne ne okolju in ne ljudem, ki tukaj živimo. Rekultivacija kamnoloma je obveza same cementarne, ne pa učna ura ekologije za otroke, kakor jo šolam predstavlja podjetje. Sploh pa, podjetje, ki je dokazano okoljsko oporečno, naj bi učilo naše otroke o varstvu okolja? Čeprav imajo zasavski otroci, ki živijo na močneje onesnaženih območjih, kar 2,5-krat pogosteje kronične bolezni dihal, kot otroci, ki živijo na malo onesnaženih območjih? Podjetje, ki je dolga leta zastrupljalo Zasavje in na zdravju prebivalstva gradilo dobiček!? Podjetje, ki še vedno vztraja na projektu sežiganja 100 ton odpadkov dnevno in od države želi manj stroge mejne vrednosti za svoje izpuste organskih snovi v zrak? Tisto podjetje, ki želi v regijo, katere prebivalec ima že danes večje tveganje, da bo zbolel za katerokoli obliko raka (od tveganja v celotni Sloveniji) izpuščati še dodatne rakotvorne substance?

Namen te akcije še zdaleč ni skrb za naravo, ampak Lafarge Cement od otrok, ki bi bili v primeru sežiganja odpadkov še posebej ogroženi, zgolj pričakuje, da jim bodo pomagali ustvariti sliko okoljsko zavednega podjetja.

Upamo, da šola razume razliko med prizadevanjem za zdravo okolje in kapitalističnim marketingom. V tem marketingu služijo oz. naj bi služili kot brezplačna reklama podjetju tudi naši in vaši otroci. Tega enostavno ne moremo dopustiti! Boj civilne družbe za zdravo okolje poteka že vrsto let. Prav pedagoški delavci s svojim humanističnim poslanstvom bi morali prvi stopiti v bran ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja:

»72. člen (zdravo življenjsko okolje)

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.«

Ali se lahko dogodi, da brezplačni prevozi, brezplačne malice, sponzoriranja majic, itd. odtehtajo 72. člen ustave in nesporna ekološka dejstva?

Starši vaših malčkov in učencev vam preko nas sporočajo, da želijo vedeti in odločati o udejstvovanju svojih otrok v aktivnostih pod pokroviteljstvom Lafarge Cementa Trbovlje. V primeru tovrstnega protislovja vzgojnega koncepta (šole in staršev) imajo prav starši! Naj se starši ne sprašujejo, v kakšne roke so zaupali vzgojo svojih otrok.

Šole so naše pismo prejele v ponedeljek. O sajenju dreves in o našem pismu je v oddaji Danes do trinajstih poročala tudi Karmen Štrancar Rajevec Radio Slovenija (posnetek od 17’34”).

3 Responses
  1. Ne moreš verjeti,kako pokvarjeni lobiji sežigalništva najprej “zasvojijo” vodilne občinarje, “zakopavanje” javorjev na parkirišču pri žel.postaji,potem pa še poizkušajo manipulirati z otroci. Ne vem zakaj smo imeli pred leti priliko videti ” fizično delati” našega pojočega ex župana, če je vplivno območje onesnaženja samo do ograje sežigalnice?

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */