Vabilo na občni zbor v novi sezoni boja

Ne dovolimo si, da nas lanske zmage uspavajo, problematika morebitnega sosežiga odpadkov v Lafarge Cementu postaja spet aktualna! Vabimo vas, da se dne 9. 3. 2012 ob 18h v Gasilskem domu v Ravenski vasi udeležite občnega zbora Eko kroga. Pripeljite tudi svoje sorodnike, prijatelje in druge somišljenike!

Novi minister, pristojen za okolje, se je dobesedno prvi dan svojega ministrovanja sestal z vodstvom Lafargea, ki mu je imelo priložnost predstaviti svojo plat zgodbe; da ne bi bilo preveč v nebo vpijoče, so sestanek zavili v PR izjavo z dvema stavkoma o sestanku in trikrat toliko besedila o načrtovanih ukrepih proti PM10. Temu je sledilo ganljivo pismo, v katerem svet delavcev tovarne izraža skrb za usodo tovarne – po človeški plati razumljivo, vendar hkrati ob podajanju polresnic o dejanskem stanju in očitkov na račun Eko kroga. Temu dodajmo še intervju z direktorjem ARSO, dr. Silvom Žlebirjem, ki se mu zdi celjski primer uvedbe sežigalnic “poučen, kako se je tega treba lotiti“, hkrati pa je že osvojil moderno retoriko o poenostavljanju postopkov.

Trbovlje, 1. marec 2012

Kmalu za tem je Lafarge Cement zagnal proizvodnjo (slika desno), ki se je razločno vonjala širom po Zasavju; domnevno zaradi uporabe umazanega goriva, imenovanega petrolkoks, ob nejasni kapaciteti.

Hkrati na ARSO poteka nadaljevanje postopka za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, ki bi spet vsebovalo sežig nevarnih odpadkov v trboveljski cementarni. Pravkar preglejujemo novi elaborat za določitev vplivnega območja; študijo je za ta postopek Lafarge Cement naročil pri Elektroinštitutu Milan Vidmar (EIMV). Tisti elaborat, ki naj bi na novo definiral večje območje od prejšnjega.

Očitno gre vodstvo Lafargea spet na vse ali nič! Zdaj predlagajo, da ARSO določi vplivno območje tako rekoč na dvorišču tovarne in hribu za njo, na manj kot 10% površine prejšnjega, že tako sramotno premajhnega uradnega vplivnega območja (in že prej je bilo to samo v krogu 500 metrov od dimnika)! Cilj je jasen: izločiti iz postopka vso javnost, predvsem pa stranskega udeleženca Uroša Macerla, ki s somišljeniki aktivno nasprotuje sežiganju odpadkov in/ali petrolkoksa. To jim moramo preprečiti, javnost vendar mora biti vključena!

Svojo zgodbo bo te dni Lafarge predstavil tudi na 11. seji trboveljskega občinskega sveta (županovo stališče o tem); edino prav bi bilo, da bi tudi Eko krog dobil enako priložnost, za kar si prizadevamo.

Dnevni red občnega zbora:

 1. Pozdravna beseda predsednika društva
 2. Izvolitev organov zbora: predsedujočega, zapisnikarja in overovatelja zapisnika
 3. Poročilo o delu društva v letu 2011
 4. Poročilo o finančnem poslovanju društva v letu 2011 in poročilo nadzornega odbora
 5. Volitev nadomestnega člana upravnega odbora ter organov društva: nadzorni svet in disciplinska komisija
 6. Predlog načrta za aktivnosti v letu 2012
 7. Razno

Več informacij in pristopno izjavo boste našli na strani o društvu. Vabljeni!

3 Responses
 1. CROSS

  V novem elaboratu Elektroinšrituta MIilan Vidmar nam “strokovnjaki” elektro(????) stroke in sodelujoči pravnik(!!!) Lafarga Milivoj Radak napišejo,da je bilo prejšnje vpljivno 500 metrsko območje preveliko in da sedaj sega samo znotraj same tovarne…hmmm..
  genialno…res….

  Že prej so imele izvenzemeljski sodelavci Lafarta zaradi okroglega vpljivnega območja težave pri odvajanju strupenenega dima v vesolje,sedaj pa je vpljivno območje nekam kockasto in še manjše po vrhu…težka bo …tudi za vsega vajene vesoljčke…

  Sedaj saj vemo,zakaj so vesoljčki tako zeleni…

  PS: Takšne idiotske horor pravljice pa še ne…upam, da ni še kdo tako nor,da bi ji verjel…

 2. kot je razvidno, so to študijo izdelali in pri njej sodelovali samo “Priznani ” streokovnjaki, kot so univ.dipl. inž. el., gimnazijski maturant, ob budnim ” narekom” našega lokalnega univ.dipl.pravnika! Samo še upokojeni soc. delavec in samozvani novinar nam manjka, da nam bo solil pamet ! Ja hvala soncu in zdravi kmečki pameti se moramo zahvaliti, da nismo vsi popolnoma poneumljeni in podkupljeni iz strani naročnika študije!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */