Podpiši in zahtevaj kavcijski sistem takoj!

Podpis lahko oddaš s klikom https://www.1ka.si/kavcijskisistem.*

O uvedbi kavcijskega sistema za embalažo pijač smo se v Sloveniji začeli pogovarjati jeseni 2021. Dve raziskavi kažeta, da si ga želi 95 % ljudi. Uvedbo podpira 15 nevladnih organizacij, proizvajalci pijač in nekateri trgovci. Vzpostavitev kavcijskega sistema je zapisana v koalicijsko pogodbo vlade.

Dobri dve leti kasneje predpisi za kavcijski sistem še niso v javni obravnavi.

Dve leti pogovorov je dovolj. Čas je za konkretna dejanja.

Zato te vabimo k podpisu zahteve, naj se ustrezni predpisi sprejmejo takoj in kavcijski sistem začne delovati januarja 2026.

Podpis lahko oddaš s klikom https://www.1ka.si/kavcijskisistem.*

Če predpisi ne bodo sprejeti do konca letošnjega leta, se bo začetek delovanja sistema premaknil v nedoločeno prihodnost.

Nam pomagaš zbrati vsaj 5.000 podpisov?

Podpiši in deli naprej.

* Ob podpisu vas bomo prosili za vaše ime, priimek ter kraj in državo stalnega bivališča. V Eko krogu spoštujemo zakonodajo in ker gre za osebne podatke, vas bomo najprej vprašali za dovoljenje. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namen zbiranja podpisov.

Za zbiranje podpisov uporabljamo platformo 1ka, ki o piškotkih pravi naslednje: “Pri sodelovanju v spletnih anketah se piškotki privzeto ne uporabljajo in tudi ne shranjujejo na računalnikih respondentov, razen v primeru če avtor ankete določi drugače, pri čemer je respondent o tem predhodno obveščen in ima možnost zavrniti piškotke …”. Kot avtorji zbiranja podpisov glede piškotkov nismo določili drugače, torej se privzeto ne uporabljajo ali shranjujejo.

 

Kaj je kavcijski sistem za embalažo pijač?

V kavcijskem sistemu se ob nakupu pijače plača manjši znesek kavcije, ki se kupcu v celoti vrne, ko prazno embalažo prinese nazaj v trgovino. Na tak način se zbere bistveno več plastenk, pločevink in steklenic.

Kje jih že imajo in kako uspešni so?

Kavcijske sisteme za embalažo pijač imajo že v 16 evropskih državah, v nekaterih jih poznajo več desetletij. Delujejo v velikih državah kot je Nemčija in v majhnih kot so baltske države, v bogatih kot je Norveška in manj bogatih kot je Slovaška. V povprečju zberejo 90 % embalaže pijač, vse pa več kot 80 % plastenk, nekatere močno preko 90 %, kar je predpisan EU cilj za leto 2030 in ga ne dosega nobena država brez kavcijskega sistema.

Kako uspešni smo z zbiranjem embalaže pijač v Sloveniji?

V Sloveniji ne vemo, koliko te embalaže zberemo in recikliramo. Ocene za plastenke se gibljejo med 65 % – 78 %. Realen cilj kavcijskega sistema je zbrati dodatno četrtino, kar predstavlja 80 milijonov plastenk letno. Ker niso v stiku z drugimi odpadki, so ustrezne kvalitete za recikliranje v nove plastenke. Na Norveškem vse nove plastenke vsebujejo vsaj 50 % recikliranega materiala iz kavcijskega sistema.

Okoljske prednosti kavcijskega sistema

 • manj smetenja narave in javnih površin
 • omogoča spodbujanja ponovne uporabe (npr. steklenice za vnovično polnjenje)
 • več ločeno zbranih plastenk, pločevink za recikliranje
 • omogoča zapiranje snovnega kroga: plastenke v plastenke in pločevinke v pločevinke
 • manjša potreba po porabi naravnih virov
 • manj porabljene energije
 • manj emisij CO2

Finančne prednosti kavcijskega sistema

 • embalaža pijač postane polna organizacijska in finančna odgovornost proizvajalcev
 • kavcijski sistem ne zahteva javnih sredstev
 • prihranki občin pri ločenem zbiranju, čiščenju smetenja, praznjenju in odstranjevanju smeti iz uličnih smetnjakov
 • manjša dajatev Slovenije v proračun EU zaradi nereciklirane plastike

Kavcijski sistem ne zahteva javnih sredstev 

Kavcijski sistemi so polna organizacijska in finančna odgovornost proizvajalca. Financirajo se iz prihodkov prodaje zbranih materialov, embalažnine, ki jo plačajo proizvajalci pijač ter neizplačanih kavcij za embalažo, ki je ljudje nikoli ne vrnejo na vračilne točke.

Kavcijski sistem ne bo podražil položnic gospodinjstev

V Avstriji z obstoječim sistemom ločenega zbiranja plastične embalaže zberejo 73 % plastenk. Če bi jih želeli zbrati več, bi morali dodatno vlagati v ločeno zbiranje in sortiranje. Ocenili so, da bi jih to stalo 27 milijonov eur več od uvedbe kavcijskega sistema. Dobili ga bodo januarja 2025.

/** * mailchimp pop-up */