Day

20 marca, 2024
20
Mar

Pripomba / predlog na OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko

Pripombe/predlog društva Eko krog na javno objavljen in razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik, id 2703 in dopolnjeno okoljsko poročilo, v času javne objave in javne razgrnitve od 11. marca 2024 do vključno 10. aprila 2024. 1. Pridobivalne površine kamnoloma naj ostanejo v...
Preberite več
/** * mailchimp pop-up */