Ključni elementi uspešnih kavcijskih sistemov

1. Upravljavec sistema

Vsi obstoječi upravljavci v Evropi so neprofitne organizacije, ustanovljene po načelih proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), ki skrbijo samo za embalažo pijač. Z izjemo Nemčije so centralizirani – za celo državo je odgovorna ena organizacija. Ustanovitelji in lastniki so večinoma proizvajalci pijač in trgovci.

2. Vključena embalaža

Zakonodaja predpisuje kateri materiali so vključeni v sistem. Večinoma so to kovine, plastika in steklo (9 držav), ponekod zgolj plastika in kovine (4 države). V nekaterih državah je vključevanje predpisane embalaže obvezno, v drugih ga spodbujajo z zakonodajo. Vsak kos embalaže mora biti označen z znakom kavcijskega sistema in ustrezno črtno kodo.

3. Vračilne točke

Mrežo vračilnih točk predpisuje zakonodaja. V nekaterih državah so vzpostavljene v vseh trgovinah, v drugih je obveznost omejena z velikostjo trgovine. Večje trgovine namestijo vračilne avtomate, ki embalažo zaradi učinkovitega transporta stisnejo. Manjše trgovine imajo cenejše avtomate, ki
embalaže ne stisnejo, ali pa vrnjeno embalažo odčitavajo ročno.

4. Kavcija

Ustrezna višina kavcije je eden ključnih elementov sistema. Biti mora dovolj visoka, da spodbuja k vračanju in dovolj nizka, da preprečuje goljufije.
Kroženje kavcije je za potrošnika preprosto: ko kupi izdelek, jo plača, ko vrne prazno embalažo, prejme kavcijo nazaj. Med ostalimi akterji sistema kavcija sledi snovnemu toku, kar prispeva k transparentnosti in dodatno preprečuje zlorabe sistema.

/** * mailchimp pop-up */