Standardizacija – rešitev za vrnitev povratnih steklenic

Članek je povzetek pogovora z Hansom Baxmeier, direktorjem GeMeMa.(1) GeMeMa so leta 2020 ustanovile štiri večje pivovarne v Nemčiji z namenom upravljanja skupne zaloge standardiziranih 0,33 l steklenic za ponovno polnjenje. Tako rešujejo izzive sistema ponovne uporabe embalaže pijač in spodbujajo uporabo povratnih steklenic. V prihodnje načrtujejo še skupne zaloge standardiziranih povratnih steklenic za brezalkoholne pijače različnih velikosti, s čemer želijo proizvajalcem pijač zagotoviti preprosto uporabo.

Sistem ponovnega polnjenja je v Nemčiji že dobro uveljavljen. Čeprav so nekateri proizvajalci, kot so proizvajalci mleka, prešli na embalažo za enkratno uporabo, je ponovno polnjenje še vedno prisotno pri pivu, mineralnih vodah in brezalkoholnih pijačah. Dolgoročne investicije v model vračljivih steklenic in kavcijski sistem, ki ga je vzpostavil in financial zasebni sektor, so v preteklih letih stalno naraščale. Investicije vključujejo nabavo steklenic in zabojnikov, infrastrukturo za vračanje, kot so vračilni avtomati, ter transportno logistiko. Sistem ponovnega polnjenja v Nemčiji poznajo več generacij in večina potrošnikov je nad njim navdušena, zato ne preseneča, da vrnejo preko 90 % steklenic.

Zanimanje zasebnega sektorja za tak sistem najprej zahteva predpisan okvir, ki proizvajalce usmerja k ponovni uporabi.(2) Za naraščanje deleža ponovne uporabe je nato potrebno dolgoročno delo s ciljem, da se deležniki sami prepričajo v uspešnost in prednosti sistema. Potrošnike je potrebno z jasnimi navodili, pravili, oznakami na steklenicah in dostopnim sistemom vračanja prepričati, da delajo prav. Industrija pijač in trgovine morajo sodelovati, vstopne ovire za inovacije morajo biti nizke.

Največjo oviro ponovni uporabi steklenic predstavlja prekomerna raznolikost embalaže. Trgovina in industrija se morata dogovoriti za omejen obseg oblik in velikosti. Bolj so te standardizirane in preproste, bolje je – a ne na račun inovativnosti, ki zagotavlja izboljšave embalaže, procesa in modela financiranja. Bistveno pa je za vsako skupino potrošnikov najti pravo velikost steklenice, ustrezen zaboj ter učinkovito logistiko.

Pomembno je, da ima sistem dovoljšnje zaloge steklenic in zabojev, da pokrijejo tudi sezonske vrhunce prodaje pijač ter ustrezne logistične in transportne kapacitete. Sicer lahko v sistemu nastanejo ozka grla, zaradi česar proizvajalci in trgovine pričnejo razmišljati o alternativah. Inovacije so bistveni del sistema – pri ponovni uporabi ima teža embalaže odločilno vlogo preko celotnega življenjskega cikla steklenice.

Največjo priložnost za odstranjevanje ovir za uporabo embalaže za ponovno polnjenje predstavlja standardizacija. Večja je zaloga določene vrste embalaže, preprostejše so transportne poti in razvrščanje. Prav to pa dela sistem trajnosten in okolju prijazen. Povezovanje večjih proizvajalcev pijač, ki si delijo skupno zalogo steklenic, zahteva tudi inovativne modele upravljanja sistema.

Direktor GeMeMa tistim, ki bi želeli uspešno vzpostaviti podoben kooperativni sistem ponovne uporabe, svetuje, naj industrija najprej sprejme zaveze glede standardizacije na tak način, da jo bo uporabljala večina ali vsi proizvajalci na trgu. Sistem bodo sprejeli v primeru, če bo stroškovno učinkovit in praktičen za vse sodelujoče. Preveriti je potrebno, da sistem deluje v skladu z zakonodajo na lokalni in evropski ravni. Potrebno pa je tudi, da sistem uporablja ustrezno število potrošnikov, kar ponavadi ni težko, če dokaže, da je trajnosten.

(1) Reimagining reuse for the circular economy of glass, Verallia, januar 2021
(2) V Nemčiji velja zakonodaja, ki od proizvajalcev pijač zahteva, da je leta 2022 na trgu 70 % pijač v povratni embalaži.
Naslovna fotografija: Standardizirane povratne steklenice v Latviji, ki jih uporabljajo mali, lokalni pivovarji. https://rigatours.lv/latvian-beer/

/** * mailchimp pop-up */