Kaj nas čaka jeseni?

Poletne počitnice so vedno (tudi) čas za pregled opravljenega dela. Z veseljem je to naredila tudi naša mala ekipa kampanje Zaprimo krog – kampanje za kavcijski sistem v Sloveniji. Kaj nam je torej uspelo do zdaj? Najpomembnejše, spomladi sprejet Zakon o varstvu okolja določa, da se tudi v Sloveniji vzpostavi kavcijski sistem. Naš naslednji cilj je sprejetje uredbe, ki bo delovanje tega sistema podrobneje opredelila, do konca tega leta. Pri tem poudarjamo: postopek sprejemanja uredbe mora biti javen, pregleden in vključujoč – le tako bomo dobili dobro delujoč kavcijski sistem.

Javno so kavcijski sistem podprle vse trenutne parlamentarne stranke, njegova uvedba je zapisana v koalicijski pogodbi, podpira ga Svet za podnebne spremembe pri predsedniku republike, Združenje proizvajalcev pijač, 14 občin, 15 nevladnih organizacij in 2 podjetji za ravnanje z odpadki. Med tistimi, katerih javno izraženo mnenje še pogrešamo, so trgovci – brez njih učinkovitega kavcijskega sistema v Sloveniji ne bo. Zato smo jih pred počitnicami s posebno akcijo fotografiranja pred trgovinami spodbudili k delovanju. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste nam poslali svoje fotografije, tudi jeseni nam bodo prišle zelo prav.

Da je potrebno k delovanju spodbuditi tudi trgovce, dokazujejo izkušnje iz tujine. Junija smo pripravili povzetek poročila Under Wraps, ki kaže, da imajo evropske trgovske verige pred sabo še dolgo pot, preden bodo v spopadanju s »plastično« krizo igrale konstruktivno vlogo in prevzele svojo odgovornost. 

Države, ki bodo uvedle kavcijski sistem za embalažo pijač. Že danes ga uporablja 12 držav.

Pred poletjem smo raziskali tudi nekatere kavcijske sisteme v Evropi, od najstarejšega (Švedska) do najmlajšega (Slovaška), poleg njiju smo se poglobili v sisteme v Latviji, na Finskem in v Estoniji.  Ugotovili smo, da imajo dobro delujoči kavcijski sistemi kljub razlikam nekatere pomembne skupne značilnosti: upravlja jih neprofitna organizacija, mreža vračilnih točk mora biti dobro vzpostavljena, višina kavcije mora biti primerna, pomembna je dobra komunikacija, predvsem pa…

Kavcijski sistem mora biti premišljeno zasnovan z upoštevanjem vseh možnih spremenljivk, lokalnih posebnosti in ob sodelovanju vseh deležnikov. S tem se vračamo na vprašanje iz naslova tega zapisa: »Kaj nas čaka jeseni?« Odgovor je – pogovori in sodelovanje. V Eko krogu si bomo tudi jeseni v postopku sprejemanja ustrezne uredbe prizadevali, da bomo že leta 2024 svoje plastenke, pločevinke in steklenice končno lahko vrnili v trgovine. O naših aktivnostih vas bomo, kot do zdaj, sproti obveščali, prepričani pa smo, da bomo potrebovali (tudi) vašo pomoč. Samo skupaj nam lahko uspe!

Za konec še odgovor na pogosto vprašanje »Pa kaj sploh hočejo tile v Eko krogu?«

  • SISTEMSKE REŠITVE – prenehanje prelaganja odgovornosti na posameznike in lokalne skupnosti. Ena takšnih rešitev je kavcijski sistem za embalažo pijač, ki dokazano zbere največ embalaže pijač, dosega cilje recikliranja, zmanjšuje smetenje, porabo energije in emisije toplogrednih plinov ter ustvari kroženje materialov znotraj gospodarstva.
  • Uvedbo kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji leta 2024.
  • V kavcijski sistem naj bodo vključene plastenke, pločevinke, steklenice in povratne steklenice. Vzpostavljena naj bo široka mreža vračilnih točk v trgovinah v urbanih okoljih in na podeželju ter gostinskem sektorju, bencinskih črpalkah, ipd.
  • Zavedamo se, da je recikliranje zgolj prvi korak, ki sam ne more rešiti problema odpadkov in odpadne plastike. Zato naj bodo vzpostavljene konkretne spodbude (nižja stopnja DDV za povratno embalažo pijač, obvezne kvote pijač v vračljivi embalaži). Zato naj bo v enoten kavcijski sistem že v začetku vključena embalaža pijač za ponovno polnjenje.
  • Embalaža naj bo, kjerkoli je to mogoče, zasnovana, oblikovana in izdelana tako, da bo omogočala večkratno ponovno uporabo ali pa jo bo možno reciklirati v novo embalažo za isti namen. Ostali zbrani material naj gre v reciklažo in iz njega naj se izdela novo embalažo za pijače.

 

/** * mailchimp pop-up */