Latvija: tudi majhne države so lahko drzne

Februarja bodo tudi v Latviji pričeli uporabljati kavcijski sistem za embalažo pijač in se tako pridružili 11 drugim evropskim državam, ki sistem že uporabljajo. V Latviji bodo na tak način zbirali plastenke, pločevinke in steklenice za gazirane in negazirane pijače, kot so mineralna in druga voda, limonade, energijski napitki, ledeni čaji, nektarji, pivo in druge fermentirane pijače z vsebnostjo alkohola pod 6 %. Spomnimo, da od začetka letošnjega leta tudi kupci na Slovaškem ob vračilu prazne embalaže prejmejo vrnjeno kavcijo.

Latvija ima nekaj manj kot 2 milijona prebivalcev in je po velikosti primerljiva s Slovenijo. Dokazuje, da majhna država lahko sprejema drzne, prelomne odločitve. Prvi so se odločili, da bo isti operater kavcijskega sistema zbiral povratno in nepovratno embalažo. Prvi v Evropi spodbujajo ponovno polnjenje tako, da uvajajo standardizirane povratne steklenice. S tem bodo proizvajalci pijač prihranili pri stroških za steklenice in pri transportu, saj bodo povratne steklenice prevzemali na zgolj eni točki in ne v vsaki trgovini.

Latvijski parlament je odločitev za uvedbo kavcijskega sistema sprejel oktobra 2019, kar je dan pred tem, ko je Evropski parlament sprejel direktivo o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo (ta do leta 2029 zahteva ločeno zbiranje 90 % plastenk). Latvija je tako lep primer proaktivne članice, ki se je za kavcijski sistem odločila zato, ker meni, da je dober, in ne zaradi zahtev evropske zakonodaje. Avgusta 2020 je Latvija sprejela še podzakonski akt, s katerim so sistem podrobneje uredili, decembra 2020 pa je bila podpisana pogodba med vlado in upravljalcem sistema.

Latvijski kavcijski sistem je centralizirano voden in uporablja črtne kode. Glede na to, da je Latvija na podeželju redko poseljena, so se odločili za mrežo 1400 prevzemnih mest po vsej državi. V urbanih območjih bodo prevzemna mesta v trgovinah, večjih od 300 m2, na podeželju pa v trgovinah, večjih od 60 m2. Na začetek delovanja sistema se že pripravljajo. Avtomati za sprejem prazne embalaže so nameščeni v prve trgovine. Pijače, označene s kavcijskimi črtnimi kodami, bodo na policah 1. februarja.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */