Zakaj dve pobudi za referendum?

Marec 2021
  1. marca 2021 so Društvo Eko krog, civilna iniciativa Danes in društvo Eko Anhovo ter dr. Metoda Dodič Fikfak sodelovali na prvi tiskovni konferenci, na kateri so o tem opozorili javnost in medije. Od začetka so z nami sodelovali tudi Mladi za podnebno pravičnost.
  2. marca 2021 je o noveli zakona o vodah razpravljal in odločal parlamentarni Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo. Pred glasovanjem smo članom odbora poslali podrobne obrazložitve in argumente, zakaj so spremembe 69. in 37. člena škodljive in zakaj predstavljajo preveliko tveganje za onesnaženje naših voda, vključno s pitno vodo.

Odzvala so se strokovna društva in združenja ter drugi strokovnjaki za vode, ki so v medijih in na svojih spletnih straneh objavila številne izjave ter strokovne članke o tem, kaj predlagane spremembe pomenijo za varstvo naših voda.

  1. marca 2021 smo Globalno partnerstvo za vodo Slovenije, Eko krog, CI Danes in Mladi za podnebno pravičnost pripravili skupno tiskovno konferenco.
  2. marca 2021 so tiskovno konferenco pripravila še strokovna združenja, društva in strokovnjaki za vode.
  3. marca 2021 (Svetovni dan vode) smo nevladne organizacije in strokovna društva dodatno opozarjali na škodljive spremembe 69. in 37. člena.

Negativna mnenja glede predlaganih amandmajev zakona o vodah so izrazili: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zbornica komunalnega gospodarstva, Urad predsednika države, Varuh človekovih pravic je opozoril na nedemokratičnost postopka.

  1. marca 2021 je Ministrstvo za okolje in prostor sklenilo umakniti amandmaje 69. člena, ki bi na vodovarstvenih območjih dovoljevali gradnjo in dejavnosti, ki vključujejo tudi uporabo nevarnih snovi.

Nevladne organizacije in strokovna združenja smo umik 69. člena pozdravili, a opozorili, da to za zaščito naših voda ni dovolj. S spremembami 37. člena bodo dovoljene gradnje tik na bregovih naših rek, jezer, morja. S tem se poveča tveganje za onesnaženost voda (tudi podzemnih, ki so vir pitne vode) ter ljudem omejuje dostop do obal. Zato smo zahtevali umik tudi 37. člena.

Na spletni strani www.zapitnovodo.si smo pričeli zbirati podpise za peticijo proti spremembam. V tednu dni je peticijo podpisalo preko 53.000 ljudi.

Postopno so se nam pridruževale druge nevladne organizacije in gibanja. Glede na to, za katere aktivnosti so najbolj usposobljene, so nekatere prevzele velik del nalog na posameznih področjih nadaljevanja kampanje. Med prvimi so nam na pomoč priskočili Inštitut 8. marec, društvo Smetumet in Cipra Slovenija.

Nevladne organizacije in predstavniki stroke smo se srečevali z vsemi poslanskimi skupinami, ki so nas želele poslušati in jim predstavljali naše argumente ter posledice, če ta amandma ostane v zakonu o vodah. Na tiskovnih konferencah, protestih in izjavah za medije smo omenjali tudi možnost zbiranja podpisov za zakonodajni referendum.

  1. marca 2021 je o spremembah zakona o vodah glasoval Državni zbor. Večina poslancev je spremembe podprla.

Takoj po glasovanju se je pojavila spletna stran gibanja Za zdravo družbo s pobudo za zbiranje podpisov za zakonodajni referendum. Pred tem gibanje ni vzpostavilo stika  z nami, se z nami ni posvetovalo ali nas vprašalo, kakšne načrte imamo za naprej. Pred tem javno nikoli ni nasprotovalo predlaganim spremembam zakona o vodah.

April 2021

S predstavnikom gibanja Za zdravo družbo, kjer smo  g. Gregorju Kosu predlagali, da bi gibanje zbiranje podpisov umaknilo in bi se samo enkrat zbiralo 40.000 podpisov. Gibanje se za to ni odločilo in izbrali so drugačno strategijo. Ker smo že imeli pripravljeno logistiko za zbiranje podpisov in v kampanjo do te točke vložili ogromno dela, smo se odločili za nadaljevanje zastavljenih aktivnosti. 1. aprila 2021 smo pričeli z zbiranjem 2.500 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma.

Skupina svetnikov Državnega sveta se je odločila za predlog glasovanja o vetu na novelo zakona o vodah. Poslali smo jim podrobno strokovno argumentacijo in 53.000 podpisov peticije. Čeprav smo bili na izredni seji prisotni, nismo imeli priložnosti predstaviti svojih stališč.

  1. aprila 2021 Državni svet ni izglasoval veta na novelo zakona o vodah. V Državni zbor smo oddali preko 9.000 zbranih podpisov za referendum za vodo.
  2. aprila 2021 Državni zbor razpiše termine za zbiranje 40.000 overjenih podpisov za zakonodajni referendum o vodah in sicer tako, da podpise zbirata ločeno obe pobudi. Določili so rok, ki se je pričel 20. aprila 2021 in se bo zaključil 24. maja 2021 ob polnoči.

Gibanje Za zdravo družbo s pobudo Vode ne damo, se je odločilo za pritožbo glede razpisanega roka zbiranja podpisov. Mi smo ocenili, da niti DZ niti sodišče tej pobudi ne bosta ugodila. Vse od začetka marca nam je uspelo ustvariti val pozitivne energije in podpore, če bi odlašali, bi ga bilo bilo težko spet ustvariti. Zato smo se odločili, da nadaljujemo v roku, ki ga je določil DZ.

  1. april 2021 Pričeli smo z zbiranjem 40.000 overjenih podpisov za referendum o vodah. Podpisnike spodbujamo, da oddajo podpis naenkrat za obe pobudi.
Pobuda Za pitno vodo združuje 21 nevladnih organizacij in gibanj.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */