Umik enega člena o vodah ni dovolj!

NAŠA VODNA DEDIŠČINA NI STVAR POLITIČNEGA KUPČKANJA

Ministrstvo za okolje in prostor je po protestu strokovnjakov in okoljskih nevladnih organizacij na spletni strani objavilo novico, da umika enega od spornih in škodljivih členov novele Zakona o vodah. Gre za člen, s katerim bi bile na vodovarstvenih območjih dovoljene gradnje objektov in naprav, ki predstavljajo velika, neposredna tveganja za onesnaženje podzemnih voda in virov pitne vode.

V Eko krogu opozarjamo, da to ni dovolj, saj v noveli še vedno ostaja 37. člen, ki v popolnoma enaki meri odpira nesprejemljiva tveganja za kakovost pitne vode. S to spremembo bi bile na vodnih in priobalnih zemljiščih kot so reke, jezera in morje, dovoljene gradnje ki so bile do sedaj prepovedane, med drugim poslovni objekti, parkirišča, stavbe za promet in podobno. Takšna določba bi bila v nasprotju z Vodno direktivo in predstavlja nevarnost poslabšanja površinskih voda po celotni Sloveniji. Ob izjemni razširitvi možnosti gradenj bo ta varovalka ob pritiskih investitorjev postala le še črka na papirju.

Podzemne vode, ki jih v Sloveniji večinoma uporabljamo za oskrbo s pitno vodo, so neločljivo povezane s površinskimi vodami. Tveganje za  onesnaženje površinskih voda posredno torej prav tako pomeni tveganje onesnaženja pitne vode.

Kakršnokoli politično kupčkanje v stilu, mi bomo umaknili en člen, vi pa pristanete na tistega drugega, je zato pri vodah popolnoma nesprejemljivo.

Zato od Ministrstva za okolje in prostor, Vlade RS in poslancev ponovno zahtevamo umik celotnega predloga novele Zakona o vodah, ki ga zdaj sprejema po skrajšanem postopku.  Zahtevamo izvedbo strokovne, celovite ter poglobljene javne obravnave sprememb zakona, ki lahko usodno vplivajo na našo vodno dediščino.

 

 

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */