Vabilo članom na 15. občni zbor

Spoštovane članice in člani društva EKO KROG!

Vabim vas, da se udeležite 15. občnega zbora društva, ki bo v petek, 12.6. 2020 ob 17:00, na kmetiji Zelena trava, Ravenska vas 38, Zagorje ob Savi.

Zakaj:
Ker so ideje o sosežiganju odpadkov v Lafargu v Trbovljah še žive.
Ker je pomembno, da ohranimo status delovanja v javnem interesu.
Ker se v pripravlja velika akcija naravo- in okolje- varstvenikov, kjer bo sodelovalo tudi Zasavje.
Ker so časi za okoljevarstvo zares resni in vaš glas šteje.

Zato vas ponovno vabimo, da se občnega zbora udeležite.

—-
Če pa v petek kljub vsemu ne boste mogli priti, lahko za svoj glas pooblastite drugega člana.
Kako?
1. na tej povezavi najdete obrazec pooblastila
2. prenesete ga na svoj računalnik, natisnete, izpolnite in podpišete
3. skenirano ali fotografirano pooblastilo pošljete na mail [email protected] ali pa ga vaš pooblaščenec prinese na občni zbor.


Zakaj je pomembno, da se občnega zbora udeležimo v čim večjem številu?

a) Letos praznujemo let delovanja društva. Občni zbor bomo združili z družabnim srečanjem s piknikom.

b) Žal smo letos tudi priča omejevanju delovanja civilne družbe. Na občnem zboru vam bomo predstavili na kakšen način in kakšne bodo posledice.

c) Za ohranitev statusa delovanja v javnem interesu mora biti na občnem zboru prisotnih vsaj 50 članov.

Dnevni red občnega zbora:

  1. izvolitev delovnega predsedstva
  2. sprejem dnevnega reda
  3. poročilo predsednika o delovanju društva v preteklem letu
  4. finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora
  5. načrt za 2021
  6. razno

Lani smo se odločno uprli grožnjam Salonita Anhovo, kar je še bolj osvetlilo problematične točke sežiganja v času, ko Vlada RS aktivno išče dodatne kapacitete. Delovali smo na različnih področjih zakonodaje, v sodelovanju s Civilno iniciativo za prihodnost Trbovelj smo se poglobili v problematiko odlaganja pepela v Trbovljah.

Vse to smo lahko naredili tudi z vašo podporo. Iskrena hvala!

Spomnimo vas še, da članarino lahko poravnate tudi na občnem zboru. Za odrasle znaša 10 €, družinska pa je 20 €. Dodatne informacije najdete na spletni strani www.ekokrog.org/donacije/.

Uroš Macerl, predsednik

 

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */