Dobre ideje za zelena delovna mesta namesto sežigalnic in gradbišč

Minister Vizjak pravi, da moramo v skrbi za varovanje okolja misliti tudi na razvoj vseh podsistemov družbe. Od okoljskega ministra bi zato pričakovali zelena delovna mesta. Ponuja pa nam sežigalnice odpadkov in gradbišča.

V zadnjih letih količina nastalih komunalnih odpadkov v Sloveniji narašča. Vsak od nas jih letno ustvari skoraj pol tone. Skoraj tretjino predstavlja embalaža. Podjetjem, ki embalažo dajejo na slovenski trg, je minister za okolje s protikorona ukrepi omogočil prenos stroškov za njeno predelavo na proračun, čeprav bi zanjo morala poskrbeti podjetja sama. Za to je samo letos namenil 15 milijonov eur.

Tako minister ohranja rast količine odpadkov s finančno podporo podjetjem, ki jih ustvarjajo.  S tem pa onemogoča razvoj v zmanjševanje odpadkov naravnanih podjetniških idej, saj za oboje denarja preprosto ne bo.

Švicarsko socialno podjetje Recircle iz Berna restavracijam zagotavlja embalažo za ponovno uporabo za hrano, ki jih uporabniki odnesejo s sabo. Danes združuje 182 restavracij iz vseh večjih švicarskih mest in nemškega Stuttgarta ter sodeluje z 230 restavracijami verige Migros. Restavracije, ki uporabljajo to embalažo, so posebej označene. S tem sistemom znižujejo stroške, saj je kavcija za embalažo nižja od stroškov nakupa embalaže za enkratno uporabo. Ker se tako občutno zniža količina nastalih odpadkov, podjetje podpirajo tudi lokalne skupnosti in kantoni tako, da promovirajo podjetje in ponovno uporabo tovrstne embalaže.

Ukrepi in finančne spodbude za manj odpadkov bi odprle nove poslovne priložnosti in nižje stroške za gospodarstvo. Ob enem pa – za razliko od sežiga – vodijo na trajnostno pot, znižujejo tveganja glede dobave materialov in ohranjajo naravne vire prihodnjim generacijam.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */