Vabilo na 14. občni zbor

Vabimo vas na občni zbor društva, ki bo v petek, 15.3. 2019 ob 19:00, v Gasilskem domu Ravenska vas 3, Zagorje ob Savi

Dnevni red občnega zbora:

  1. izvolitev delovnega predsedstva
  2. sprejem dnevnega reda
  3. poročilo predsednika o delovanju društva v preteklem letu
  4. finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora
  5. razrešitev organov društva in volitev novih
  6. akcijski načrt za 2019 in 2020
  7. razno

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */