Eko krog v 2018: mediji

S sodelovanjem z mediji informiramo in osveščamo o okoljskih tematikah, pravici civilne družbe do sodelovanja pri sprejemanju odločitev, vplivu onesnaževalcev na okolje in zdravje ter aktualnih zakonodajnih spremembah.

Sodelovanju pri prispevku v oddaji Tednik (15.1.2018)

Teptanje delavskih pravic in onesnaževanje okolja imata veliko skupnega – skupni imenovalec je kratenje človekovih pravic. Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja in narave, so tako kot zagovorniki delavskih pravic pogosto na udaru politike, gospodarstva pa tudi javnosti. Zmerjajo jih z ekoteroristi, ki zavirajo napredek.

Sodelovanje v oddaji Tarča o delovanju inšpekcijskih služb na področju okolja (12.4.2018)

Javni pogovor o dveh ovadbah inšpektorjev za okolje, o razlogih in o tem kako ta službe neučinkovito deluje.

Sodelovanje v oddaji Studio ob 17:00 (25.4.2018)

Pogovor o tem, zakaj se zelenim strankam pri nas ne uspe prebiti v parlament.

Sodelovanje pri pogovoru na Radio Kum (7.5.2018)

Pogovor o okoljskih temah (cementarna Lafarge, hrup) in delovanju društva Eko krog.

Sodelovanje pri pripravi članka za MMC (15.8.2018)

Članek o problemu kopičenja odpadne embalaže in o tem zakaj sežiganje ni rešitev.

Sodelovanje pri pripravi članka za Finance (9.8.2018)

V vrsti člankov je časopis Finance objavil mnenja različnih okoljskih NVO o možnostih sežiganja odpadkov v Sloveniji.

Pogovor v Studio City ob akciji Očistimo Slovenijo (10.9.2018)

V pogovoru sta sodelovala Urša Zgojznik (Ekologi brez meja) in Uroš Macerl.

Tiskovna konferenca ob pobudi po ustavni presoji nove uredbe o hrupu (4.10.2018)

Na tiskovni konferenci smo predstavili poslabšanje stanja hrupa v okolju in vpliva na zdravje zaradi nove uredbe o hrupu. Medije in javnost smo seznanili, da je Eko krog podal pobudo po ustavni presoji glede te uredbe.

Sodelovanje pri pripravi prispevka za oddajo Preverjeno (16.10.2018)

Prispevek je govoril o problemu odpadkov in odpadne embalaže v Sloveniji ter o izzvih sežiganja odpadkov.

Sodelovanje pri pripravi prispevka za oddajo Koda (30.10.2018)

Prispevek je govoril o problemu odpadne embalaže v Sloveniji ter boljših rešitvah ravnanja z njo.

Sodelovanje pri pripravi prispevka za spletni zdravstveni portal (25.11.2018, Ljubljana)

Prispevek je govoril o vplivh kemikaljij na okolje in zdravje ljudi. Prispevek je nastal v okviru konference z istim naslovom.

Sodelovanje v oddaji Tarča (29.11.2018)

Oddaja je govorila o pritiskih in grožnjah tujih investitorjev in njihovem vplivu na suverenost pri odločanju o okoljevarstvenih dovoljenjih.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */