Sprejemanje sporne Uredbe-hrup

Sporno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba-hrup), ki mnogim obstoječim virom ukinja aktivni status vira ter omiljuje dovoljene vrednosti hrupa, je prejšnja vlada sprejela dne 14. 6. 2018 – torej v medijski senci, skoraj dva tedna po volitvah, ki so jo odnesle.

Glede na takratna napotila Službe RS za zakonodajo odhajajoči vladi, v Eko krogu ugotavljamo, da Uredbe-hrup kot vlada v odstopu niti ne bi smela sprejeti, saj pri tem ne gre za tekoče posle. V Eko krogu smo zato skupaj z nekaterimi somišljeniki z izkazanim pravnim interesom takoj vložili pobudo za presojo ustavnosti te uredbe.

Ob presojanju naše pobude je Ustavno sodišče RS – sedaj že novi – Vladi poslalo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja sporne Uredbe.

Na 1. dopisni seji 19. 9. 2018 se je Vlada presenetljivo postavila proti navodilu Ustavnega sodišča, podala je namreč mnenje, da pogoji za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe-hrup niso izpolnjeni in da pobudniki ne izkazujemo pravnega interesa za vložitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti.

V Eko krogu menimo, da je Ustavno sodišče RS več kot sposobno ugotoviti, kdaj je potreben in izkazan pravni interes, preden poda predlog državnemu organu. Če procesne predpostavke (kot so pravni interes, roki ipd.) ne bi bile izpolnjene, bi Ustavno sodišče zagotovo že samo zavrglo pobudo. Izvršna veja oblasti se ne sme postavljati nad vrhovnega predstavnika sodne veje oblasti, saj s tem saj ruši državno ureditev delitve oblasti na sodno, izvršno in zakonodajalno.

Na razgovoru za službo okoljskega ministra je g. Leben obljubil dialog s civilno družbo, okolje pa da bo postavil na prvo mesto. Izrazil je tudi mnenje, da Uredba-hrup, ki jo je sprejela prejšnja vlada, »ni optimalna«. Glede na to bi pričakovali, da se bo odločno zavzel za okolje in ukinitev Uredbe. Postavlja se vprašanje, kakšno stališče je zastopal novi okoljski minister na 1. dopisni seji Vlade, ter kdo so bili akterji, ki so odgovorni za takšen odziv Vlade na poziv Ustavnega sodišča.

Na današnji tiskovni konferenci na to temo je sodelovala tudi mag. Breda Vrhunec, slovenska članica ekspertne skupine za hrup pri Evropski komisiji.

Odziv nekaterih medijev: Radio Slovenija, Radio Študent, Zasavc, STA/Tax-Fin-Lex, Delo, TV Slovenija, POP TV.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */