Vabilo na občni zbor

Vabimo vas, da se v petek, 4. aprila 2014 ob 18.00 uri, v Gasilskem domu v Ravenski vasi udeležite občnega zbora Eko kroga. Dnevni red občnega zbora:

  1. Pozdravna beseda predsednika društva
  2. Izvolitev organov zbora: predsedujočega, zapisnikarja in overovatelja zapisnika
  3. Poročilo o delu društva v l. 2013
  4. Poročilo o finančnem poslovanju društva v l. 2013 in poročilo nadzornega odbora
  5. Predlog načrta za aktivnosti v l. 2014
  6. Razno

Na občnem zboru bo podano podrobnejše poročilo o dejavnosti društva v preteklem letu. Pripeljite tudi svoje sorodnike, prijatelje in druge simpatizerje Eko kroga!

Predsednik društva, Uroš Macerl

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */