O ultrafinih delcih in zdravju v Zagorju

UFIREG

Ultrafine delce, manjše od 100 nanometrov, vsak dan vdihavamo skupaj z zrakom, kar lahko pomembno vpliva na naše zdravje.

Evropski projekt UFIREG vabi na predstavitevUltrafini delci in zdravjev sredo, 15. maja 2013, v Stekleni dvorani Delavskega doma Zagorje, s pričetkom ob 13h.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje se je julija 2011 vključil v izvajanje mednarodnega raziskovalnega projekta UFIREG, v okviru katerega se raziskovalci in strokovnjaki s področja varstva okolja in javnega zdravja v štirih evropskih državah osredotočajo na merjenje ultrafinih delcev v zraku in preučevanje vpliva teh delcev na človekovo zdravje. V okviru projekta raziskovalci merijo ultrafine delce v petih evropskih mestih (Dresden, Augsburg, Praga, Chernivtsi in Ljubljana) ter analizirajo vpliv na zdravje ljudi. Projektu se je kot partnersko mesto pridružila tudi Občina Zagorje ob Savi.

Program sredine prireditve:

13:00 Otvoritev dogodka
13:15 Pozdrav (Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje ob Savi)
13:30 Ultrafini delci in zdravje (prof. dr. Ivan Eržen, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru)
13:50 Onesnaženost zraka in zdravje ljudi (Peter Otorepec, Inštitut za varovanja zdravja Republike Slovenije)
14:10 Merjenje ultrafinih delcev (Matevž Gobec, Zavod za zdravstveno varstvo Celje)
14:30 Kakovost zunanjega zraka v Sloveniji (mag. Tanja Bolte, Agencija Republike Slovenije za okolje)
14:50 Diskusija in prigrizek

Ultrafine delce, manjše od 100 nanometrov, vsak dan vdihavamo skupaj z zrakom. Ti delci, ki so lahko še dosti manjši od PM10, niso vidni s prostim očesom, vendar pa lahko njihova prisotnost v pljučih pomembno vpliva na naše zdravje, saj zaradi majhnosti skozi pljuča preidejo v druge dele telesa, kot so jetra, vranica, možgani, pri nosečnicah pa tudi v posteljico in zarodek.

Nanodelce lahko v grobem delimo v tri skupine:

  • inženirske (ki jih poizvajamo načrtno in jih najdemo v pigmentih, kozmetiki, čistilih, premazih,…);
  • naravne (posledica vulkanskih izbruhov,erozije,…);
  • nenamensko proizvedene pri gorenju in v industrijskih procesih.

Ultrafini delci v zraku se torej lahko tvorijo iz plinov ali nastajajo pri procesih izgorevanja, na urbanih območjih se izločajo predvsem iz avtomobilskih izpušnih plinov, ogrevalnih sistemov in industrijskih procesov. Na površine teh delcev se lahko primejo strupeni policiklični aromatski ogljikovodiki in težke kovine. V kolikor v nekem procesu istočasno nastajajo tako ultrafini delci kot tudi velike količine organskih snovi (recimo merjene kot TOC) ali se sproščajo težke kovine, so delci v emisijah tovrstnih naprav zdravju še posebej škodljivi. Ob tem verjetno ni treba posebej poudarjati, da večina industrijskih filtrov emisije nanodelcev ne zaustavi.

Med velike vire nenamensko proizvedenih (in obogatenih s težkimi kovinami in organskimi snovmi) nanodelcev lahko torej, med drugim, prištevamo cementarne, termoelektrarne, vso industrijo gradbenih materialov, kemično industrijo, vsa kurišča in promet. Vse to imamo tudi v naših ozkih zasavskih dolinah.

V Hrastniku so se pred leti širile informacije, da TKI Hrastnik pridobiva dovoljenje za pilotno napravo za proizvodnjo nano delcev titanovega dioksida. Kmalu zatem so prišle tudi prve novice o čistilu NanoTreat, narejenem na doma proizvedenih nanodelcih.

Ne glede na to, ali so nanodelci nastali naravno, inženirsko ali nenamensko, imajo pomemben vpliv na človeško telo, če zaidejo vanj; s tem, da imajo ultrafini delci na zdravje ljudi še dolgoročnejše posledice kot večji delci.

Ultrafini delci skupaj s snovmi, ki so vezane nanje, se odlagajo globoko v pljučih in lahko preidejo v krvni obtok. V pljučih povzročajo staranje pljučnih celic in vnetne reakcije.

Kadar preidejo neposredno v kri, sprožijo odziv imunskega sistema. Posledica tega je zgoščevanje krvi ter s tem povezano tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Lahko preidejo tudi v jetra ali v srce. Starejši ljudje ali ljudje s prehodnimi težavami, ki vključujejo srčne bolezni in diabetes, so še posebej dovzetni za vpliv ultrafinih delcev.

Sredin dogodek je priložnost za diskusijo s strokovnjaki s področja varstva okolja, nadzora kakovosti zraka ter zdravja. Vabljeni!

1 Response

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */