Nadaljevanje zbiranja podpisov za državljansko pobudo o vodi

Akcija zbiranja podpisov za prvo evropsko državljansko pobudo je bila nadvse uspešna. V akciji smo sodelovali člani Eko kroga in taborniki iz rodu Polde Eberl Jamski. V enem samem sobotnem dopoldnevu se je na akcijo odzvalo več kot 130 podpisnikov pobude. Zahvala vsem, ki so si vzeli čas in podpisali pobudo.

Tisti, ki podpisa niste uspeli oddati prejšnjo soboto, lahko to še vedno storite na naslednjih lokacijah:


Cilj je zbrati čimveč podpisov do 22.3.2013, ta dan je namreč Svetovni dan voda. Sicer pa se kampanija zbiranja podpisov zaključi oktobra 2013.

Kaj je evropska državljanska pobuda?

Z evropsko državljansko pobudo lahko en milijon državljanov EU Evropsko komisijo pozove, naj pripravi zakonodajni predlog, s čimer lahko državljani neposredno vplivamo na pripravo politik EU. Ob tem pa je potrebno še pojasniti, da mora Evropsko državljansko pobudo podpreti minimalno število državljanov iz vsaj sedmih držav članic, kot je določeno v Uredbi EU o Evropski državljanski pobudi (PDF, 106 KB).

Z omenjeno uredbo je določeno, da mora Slovenija zbrati 6.000 podpisov. Nikakor ni bojazni, da podpisi ne bi bili zbrani pravočasno in da teh ne bi bilo dovolj. Na ravni EU zbranih že krepko preko milijona potrebnih podpisov, vendar pa zbiranje podpisov poteka naprej, ker je potrebno kot rečeno najmanj v sedmih državah članicah zbrati najmanjše število podpisov.

Povsem na mestu so vsa opozorila, ki smo jih slišali v zadnjih dneh v zvezi s Predlogom Direktive o podeljevanju koncesij. Prav v omenjeni direktivi se skriva nevarnost, da se bo tudi v Sloveniji na tem področju predvsem ustvarjal dobiček. Predlog direktive takšen kot je, je v prvi vrsti nevarnost, past, da voda v prihodnje ne bo več javno dobro, temveč tržno blago – lahko celo v upravljanju multinacionalk.

Povsod tam, kjer se to že dogaja (v Franciji, Portugalski, Nemčiji, Veliki Britaniji!), so po naših informacijah izkušnje zelo negativne, oskrba z vodo se je poslabšala, cene so se dvignile.

Predvsem pa nas skrbi dejstvo, da je vlada, brez kakršnekoli javne razprave, brez kakršnegakoli posvetovanja s stroko, z odgovornimi na tem področju, sprejela pozitivno stališče v zvezi s predlagano Direktivo. Kar seveda tudi za nas predstavlja nerazumno dejanje in postopanje naše vlade ter politike. In to kljub temu, da je bila in je med drugim seznanjena tudi z Evropsko državljansko pobudo.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */