Poziv k etični odločitvi o TEŠ 6

Vabimo vas, da tudi vi podpišete poziv k etični odločitvi o TEŠ 6, s katerim državljani zahtevamo šestmesečni moratorij na odločanje o nadaljevanju šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. V tem času lahko neodvisno razsodišče presodi sprejemljivost projekta, brez nepremišljenega hitenja v okoljsko katastrofo pod časovnim pritiskom, ki nam ga hoče vsiliti velekapital. Besedilo poziva:

Nemudoma pripravite in sprejmite zakon o šestmesečnem moratoriju na vse aktivnosti in odločanje o projektu TEŠ 6.

V času moratorija ustanovite etično razsodišče, ki naj na transparenten in celovit način ovrednoti projekt z vidika ekonomske, okoljske, družbene ter medgeneracijske sprejemljivosti, vlada pa naj njegove razsodbe upošteva.

Pozivamo vas, da vlada nemudoma zaustavi dela na gradbišču TEŠ 6 in s tem prepreči povečevanje stroškov projekta, ki nima nedvoumne politične zelene luči.

Zahtevamo, da vlada v času moratorija pripravi trajnostni energetski scenarij in ga obravnava kot enakovredno alternativo razvoja slovenske energetike.

Ne obsodimo svojih otrok na plačevanje naših dolgov za umazano energijo, na podlagi sumljivih odločitev! Več informacij: www.ustavimotes6.si.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */