Okoljevarstveno dovoljenje TKI Hrastnik

Agencija RS za okolje (ARSO) je Tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik izdala okoljevarstveno dovoljenje, katerega kopijo smo od nje nedavno pridobili. Gre za:

  • (bivše) okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-38/2006-23 na 59 straneh z dne 26.03.2008 (PDF, 2,61 MB) in
  • (trenutno veljavno) spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-6/2009-8 na 46 straneh z dne 23.06.2009 (PDF, 1,83 MB).

Postopek sta na Uradu ARSO za varstvo okolja in narave obakrat vodili kemičarka Bernardka Žnidaršič in pravnica Nataša Petrovčič, v času direktorovanja Tanje Dolenc.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */