Načrti TET

Na predhodno povabilo je v ponedeljek, 18. aprila, delegacija Eko kroga obiskala Termoelektrarno Trbovlje, kjer so nam predstavili svoje namere:

  • zamenjava kotla z novim, ki ima boljši energijski izkoristek in ima vgrajen čistilec dušikovih oksidov (NOx);
  • namero daljinskega ogrevanja zasavskih občin;
  • novo plinsko-parno elektrarno.
Reka Sava in Termoelektrarna Trbovlje
Dolina reke Save s Termoelektrarno Trbovlje, april 2010


Zaradi danih hidro-meteoroloških pogojev in znane preteklosti Zasavja, katerih posledica je ekološka katastrofa v Zasavju, ki je prizadela naravo do te stopnje, da nima več samočistilnih sposobnosti, pri prebivalstvu pa povzroča prekomerno obolevnost in umrljivost, v Eko krogu nasprotujemo kakršnimkoli novim dodatnim vnosom onesnažil oz. rizičnih tehnologij v Zasavje. Kot se je izrazil predsednik društva Eko krog, Uroš Macerl, to ne pomeni, da smo za zaprtje vseh onesnaževalcev. Nasprotno, zahtevamo, da se, tudi s pomočjo države, tovarne maksimalno ekološko sanirajo, da se lahko delovna mesta ohranijo brez škode za prebivalstvo.

S tega vidika, po besedah Uroša Macerla, vidimo predstavljene načrte TET kot korak k ekološki sanaciji, ki bo, po obljubah na predstavitvi, zmanjšala izpuste nevarnih snovi v ozračje in naj bi z daljinskim ogrevanjem stanovanj (namesto, da ogreva Savo, kot je bilo to do zdaj) pripomogla k zmanjševanju prašnih delcev iz individualnih kurišč.

Naše načelno (zaenkrat) pozitivno mnenje k načrtom, kot so nam jih predstavili, ob tem pogojujemo z jasnim in trdnim zagotovilom odgovornih državnih organov ter lastnikov in vodstva TET, da bo termoelektrarna kot energente na tej lokaciji od neobnovljivih virov uporabljala samo kakovosten premog, lesno biomaso, zemeljski plin in lahko kurilno olje, nikakor pa ne petrolkoksa, komunalnih odpadkov, industrijskih odpadkov ali drugih nevarnih energentov. Po potrebi naj se namestijo tudi še dodatne čistilne naprave.

Tudi Dobovec je Zasavje.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */