Torkova konferenca Zdravje za Zasavje

Logotip projekta Zdravje za Zasavje

V torek, 28. septembra 2010, bo v Delavskem domu Zagorje potekala zaključna konferenca projekta Zdravje za Zasavje. Udeležba je brezplačna.

Program konference (glej tudi PDF, 297 KB):

9.00-10.00 Registracija
10.00-10.30 Otvoritev konference Dorijan Marušič, minister za zdravje; župani občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik; mag. Tomaž Čakš, direktor ZZV Ljubljana
10.30-11.00 Socialne determinante zdravja in neenakosti v zdravju v Evropi Chris Brown in Marijan Ivanuša, Regionalni urad SZO za Evropo
11.00-11.30 Stanje zdravja in okolja v Zasavju dr. Marko VUDRAG, ZZV Ljubljana
11.30-12.00 Odmor

12.00-13.00 Potenciali regije in možnosti reševanja problematike Andrej Božič, Steklarna Hrastnik; Tomo Garantini, Regionalni center za razvoj; idr.
13.00-14.00 Odmor za kosilo / novinarska konferenca

14.00-15.00 Primeri dobre prakse Leigh Griffin, Severozahodna Anglija; mag. Tatjana Buzeti, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
15.00–16.00 Okrogla miza: kako razviti medsektorsko sodelovanje; predlogi za zmanjšanje neenakosti v zdravju; prvi koraki na poti k zmanjšanju neenakosti v zdravju Moderator: dr. Marko Vudrag, ZZV Ljubljana; Vesna Kerstin Petrič, MZ; centri za socialno delo; nevladne organizacije; Alenka Forte, predstavnica zdravstva; idr.
16.00-16.30 Zaključki Staša Baloh Plahutnik, Regionalni center za razvoj

Kot pravita nosilca projekta, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana in Ministrstvo za zdravje, je cilj konference “opredelitev potreb na področju neenakosti v zdravju ter predstavitev in preverjanje možnosti politik za takojšnje in dolgoročno ukrepanje“. Konferenca se bo odvijala pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje RS ter Evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (SZO).

Na konferenco lahko torej pridete tudi brez predhodne prijave. Vabljeni vsi, ki jih zanima stanje našega zdravja!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */