Občni zbor

Vabimo vas, da se dne 5.06.2009 udeležite občnega zbora EKO KROGa  ob 19.00 uri v Gasilskem domu v Ravenski vasi.

Dnevni red občnega zbora:

  • Pozdravna beseda predsednika društva
  • Izvolitev organov zbora: predsedujočega, zapisnikarja in overovatelja zapisnika.
  • Poročilo o delu društva v l. 2008.
  • Poročilo o finančnem poslovanju društva in poročilo nadzornega odbora
  • Predlog načrta za aktivnosti v l. 2008.
  • Razno

Predsednik:
Uroš Macerl
(Info na 041 413 855)

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */