Naravovarstvo

Varstvo narave ali naravovarstvo je veja varstva, ki se prizadeva za ohranjanje biotske pestrosti in varstvo naravnih vrednot.

V slovenski zakonodaji se z ohranjanjem narave ukvarja Zakon o ohranjanju narave, sprejet leta 2004.

Med najbolj znan ukrep varstva naravnih vrednot spada zavarovanje. V Sloveniji poznamo širša in ožja zavarovana območja.

Ožja zavarovana območja so:

  • naravni rezervat
  • strogi naravni rezervat
  • naravni spomenik

Širša zavarovana območja:

  • narodni park
  • regijski park
  • krajinski park

V Zasavju imamo dva krajinska parka:

Krajinski park Kum in Krajinski park Mrzlica, ki ju je na lokalnem nivoju, leta 1996 zavarovala občina Trbovlje.

S strani Zavoda RS za varstvo narave pa sta na območju Zasavja predlagani še dve območji za krajinski park. To sta Krajinski park Čemšeniška planina (Občina Zagorje ob Savi) in Krajinski park Kopitnik (Občina Hrastnik).

Več o zavarovanih območjih lahko izveste na Interaktivnem naravovarstvenem atlasu Slovenije.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */