Priložnost za oživljanje stekla

Na ravni EU nastaja prenova predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno embalažo. Osnutek uredbe med drugim predvideva obvezne deleže vsebnosti reciklirane plastike v novi embalaži, obveznost vzpostavitve sistemov za ponovno uporabo ter deleži obvezne vnovične uporabe embalaže pijač, hrane in transportne embalaže. 

Obvezni deleži vsebnosti reciklirane plastike spodbujajo zapiranje snovnih zank: kakovostno ločeno zbiranje in recikliranje nazaj v embalažo. A za manj odpadkov je potrebno predvsem več vnovične uporabe. Cilj predpisanih obveznih deležev vnovične uporabe je spodbujanje prehoda od embalaže za enkratno uporabo k embalaži za večkratno uporabo. Za njenen zajem in obdelavo je potrebna vzpostavitev sistemov z infrastrukturo, ki bo omogočala zbiranje, higienizacijo in ponovno polnjenje različnih vrst embalaže.

Uredba prinaša še druge konkretne ukrepe in cilje zmanjšanja količin odpadne embalaže ter obvezno vzpostavitev kavcijskega sistema za embalažo pijač (plastenke, pločevinke) do 1. januarja 2029. Predvidoma bo sprejeta aprila 2024, v vseh državah članicah bo stopila v veljavo takoj in neposredno (prenos v naš pravni red ne bo potreben).

Medtem deležniki pripravljajo svoja stališča in predloge. Zero Waste Europe in platforma Reloop sta pred kratkim objavila priporočila glede vključevanja steklene embalaže v uredbo. Njen okoljski odtis je lahko najslabši ali najboljši. Če se steklo uporabi samo enkrat in nato reciklira v novo embalažo, je njegov odtis večji od drugih materialov za enkratno uporabo. Vnovična uporaba steklene embalaže (torej higienizacija in vnovično polnjenje brez recikliranja), pa predstavlja največji potencial zniževanja vplivov embalaže na okolje. Steklenica za vnovično polnjenje povzroči 85 % manj emisij CO2 od steklenice za enkratno uporabo, 75 % manj od PET plastenke in 57 % manj od aluminijeve pločevinke. Nekatere države EU so v svoji zakonodaji že predpisale obvezne deleže pijač, ki morajo biti na trgu v povratni embalaži. Med njimi je tudi Avstrija, kjer bo od leta 2025 v takšni embalaži 25 % pijač embalaži, od leta 2030 pa 30 %.

Po mnenju okoljevarstvenih mrež osnutek EU uredbe stekla za enkratno uporabo ne obravnava ustrezno, saj je izvzeto iz obveznega kavcijskega sistema. Čeprav so žgane pijače večinoma polnjenje v steklenice, niso vključene v obvezne deleže pijač za vnovično uporabo. Zato ZWE in Reloop predlagata določitev ciljev preprečevanja odpadne embalaže glede na embalažni material in vključitev steklenic v obvezne kavcijske sisteme pijač.

Cilji vnovične uporabe bi morali biti določeni za več posameznih sektorjev, kot so gostinstvo in turizem, trgovine ter celoten sektor alkoholnih (tudi vino in žganje) ter brezalkoholnih pijač (tudi mleko in mlečni izdelki).

Osnutek uredbe predpisuje obvezne deleže vsebnosti recikliranega materiala v plastični embalaži. Obvezni deleži bi morali biti predpisani tudi za embalažo iz aluminija in stekla, pri čemer pa je znova ključno opuščanje stekla za enkratno uporabo oziroma spodbujanje steklene embalaže za vnovično rabo.

Vir: Zero Waste Europe, Reloop. Reinventing glass – Policy Recommendations, junij 2023, https://zerowasteeurope.eu/library/zwe-reloop-reinventing-glass/

/** * mailchimp pop-up */