USTAVIMO KAOS Z ODPADKI

SPOROČILO ZA MEDIJE

Društvo Eko krog je danes Ministrstvu za okolje in političnim strankam poslalo predlog zakonodajnih sprememb, potrebnih, da tudi Slovenija vzpostavi kavcijski sistem za zbiranje odpadne embalaže za pijače. “Pripravili smo predlog, ki ga danes v podporo in razpravo ponujamo politiki, proizvajalcem in trgovcem. Učinkovit kavcijski sistem mora biti namreč premišljen z vseh zornih kotov,” pravi Erika Oblak, vodja kampanje Zaprimo krog. Predsednik Eko kroga Uroš Macerl pa dodaja: “Že 15 let opazujemo kaos z odpadki, ki dela škodo ne le naravi, ampak tudi proračunu. S kavcijskim sistemom sekamo lovke smetarskim lobijem in okoljskemu kriminalu.”

Kavcijski sistem je po dolgem času projekt, ki lahko združi moči vseh političnih strank, ker prinaša prednosti za vse in ima veliko podporo ljudi. V anketi Eko kroga bi ga od skoraj 1900 vprašanih Slovenk in Slovencev preko 99 % podprlo. “Že zato bi politika kavcijski sistem morala razumeti kot rešitev, za katero so ljudje pripravljeni tudi nekaj narediti. Na zmagovalni strani bo torej tista politika, ki bo takšno rešitev podprla, kdor bo ostal zunaj, bo poraženec,” poudarja Uroš Macerl.

Macerl dodaja: “Že 15 let opazujemo kaos z odpadki, ki dela škodo ne le naravi, ampak tudi proračunu. Iz Slovenije izginjajo dragoceni materiali v odpadkih. Kopičijo in gorijo pa tisti, s katerimi ne moremo narediti nič in za katere plačujemo državljani. S kavcijskim sistemom sekamo lovke smetarskim lobijem in okoljskemu kriminalu. Z novim sistemom poženejo nove korenine iz katerih lahko zraste nov, zdrav, pregleden in učinkovit sistem. Za akcijo je motivacije torej več kot dovolj.”

V Eko krogu si želijo, da bi se tudi pri nas državljani in politika pri kavcijskem sistemu široko povezali v skupno akcijo kot so se za dober cilj povezali pri akciji Očistimo Slovenijo. “Mediji so pri tem igrali veliko vlogo in upamo, da znamo skupaj to ponoviti tudi pri kavcijskem sistemu. Tako bomo od pobiranja smeti v naravi naredili korak naprej k temu, da jih bomo reciklirali ali ponovno uporabili. Na tak sistem bomo vsi sodelujoči ponosni še dolgo potem, ko bo že deloval,” poudarjajo v društvu.

Za vzpostavitev sistema bodo potrebne spremembe zakonodaje, tudi manjši popravki nekaterih členov Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je trenutno v parlamentarni obravnavi. Amandmaje ZVO-2 so pripravili v sodelovanju s pravnikom Aljošo Petkom iz PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, enako je nastal predlog povsem nove Uredbe o kavcijskem sistemu za embalažo pijač. “Kavcijski sistem za embalažo pijač ima v primerjavi z ostalimi shemami za ravnanje z odpadno embalažo precej specifik, zato je združevanje v obstoječo embalažno uredbo pravzaprav nemogoče. Spremembe Zakona o varstvu okolja skupaj z novo uredbo predstavljajo pravno podlago za katerikoli kavcijski sistem v Sloveniji,” pravi Aljoša Petek.

V Eko krogu pričakujejo, da bodo na Ministrstvu za okolje in prostor ter politične stranke resno proučile predloge predpisov in jih sprejele še pred volitvami. Poudarjajo, da je v nadaljnjem postopku nujno še usklajevanje z ostalimi deležniki, predvsem s proizvajalci in trgovci. Zato pozivajo k skupni akciji in sodelovanju, katerega cilj je transparenten, učinkovit in uspešen sistem zapiranja snovnega toka embalaže za pijače.

“Upamo, da bo predpis o kavcijskem sistemu sprejet z enako zavzetostjo, kot uredba o sežigalnicah. Za razliko od slednjih kavcijski sistem preverjeno vodi v manj smeti in več recikliranja ter ponovne uporabe, ki so pravi načini reševanja težav z odpadki. Kavcijski sistem dokazano prinaša toliko prednosti, da bi bila neumnost, če ga ne bi vzpostavili,” dodaja Erika Oblak.

Kavcijski sistem za plastenke, pločevinke in steklenice poznajo že v 10 evropskih državah, še v 15 pa ga bodo vzpostavili v naslednjih letih. Izkazalo se je, da je cenejši, učinkovit, pregleden, odpira nova delovna mesta, prispeva k manj smetenja ter omogoča več ponovne uporabe in kvalitetnega recikliranja. Avstrija je politično odločitev za kavcijski sistem sprejela pred kratkim tudi na osnovi zaključkov analize, ki jo je naročilo avstrijsko okoljsko ministrstvo. Ugotovili so, da je med štirimi scenariji kavcijski sistem najboljša in tudi najbolj ekonomična rešitev, s katero lahko dosežejo 95 odstotkov ločenega zbiranja dovolj kakovostnega materiala, da se lahko reciklira v novo embalažo za pijače. Hkrati pa prinaša manj smetenja in dosega cilje EU glede ločenega zbiranja in recikliranja.

Uvajanje kavcijskega sistema je spodbudila evropska direktiva o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo, sprejeta leta 2019. Med drugim določa cilje zbiranja in recikliranja, po katerih bodo morale države do leta 2030 ločeno zbrati 90 odstotkov plastenk, nove plastenke bodo morale vsebovati vsaj 30 odstotkov reciklata. Do istega leta morajo države reciklirati vsaj 55 odstotkov vse plastične embalaže.

Foto – tiskovna konferenca, Ljubljana, 2. december 2021

Predlog spremembe ZVO-2 in predlog Uredbe o kavcijskem sistemu za embalažo pijač tukaj.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */