Skrajni čas je, da Slovenijo očistimo tako smeti, kot škodljivih odpadkovnih družb

0

Skupno sporočilo za javnost: CI Danes, Eko krog, Ekologi brez meja, PIC

Težave z odpadno embalažo trajajo že vsaj 15 let, v zadnjih letih je večkrat gorela v začasnih skladiščih. Tri leta so se pod različnimi vladami usklajevale potrebne spremembe Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Zdaj je končno usklajen in pripravljen na sprejem še v parlamentu. Tik pred zdajci pa se pojavi predlog novega zakona, ki ga je vložil Zmago Jelinčič ter stranka SNS. Nevladne organizacije menijo, da gre za očiten poskus zavlačevanja in preprečitve sprejema reforme ravnanja z odpadki, ki jo prinaša prenovljeni ZVO-2.

30. novembra bo na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora potekala druga obravnava Jeličičevega  predloga Zakona o ravnanju z odpadki (ZRO). Ker je bil ta vložen v zakonodajni postopek kasneje, dokler ni parlamentarne odločitve o Zakonu o ravnanju z odpadki, ZVO-2 ne more nadaljevati svoje poti do sprejema. Odločitev odbora bo zato ključna, okoljske nevladne organizacije pa ga pozivajo, da ZRO izključi iz nadaljnje parlamentarne obravnave in da čim prej obravnava ZVO-2.

Zaradi sporne vsebine ZRO in očitnih parcialnih interesov majhnega dela industrije so se okoljske NVO od predloga že distancirale. Ne le, da ne zadošča za reševanje stanja na terenu, niti ne prenaša vseh rešitev, ki jih od nas zahteva evropska zakonodaja (Krovna direktiva o odpadkih); naloga, s katero že zamujamo.

ZVO-2 po drugi strani prinaša celovito reformo proizvajalčeve razširjene odgovornosti, ki bo naše sisteme (skupne načrte, organizacije, DROE) modernizirala. Omogočila bo zmanjšanje škode v okolju, preprečila nadaljnje kopičenje odpadkov, za proizvajalce uvedla bolj pravičen način obračunavanja stroškov, celokupno pa znižala stroške za našo družbo.

Zato ne čudi, da ima predlog reforme, navkljub dolgim procesnim in političnim težavam, široko vsebinsko podporo. Tako pri okoljskih NVO, občinah kot pri komunalah in večini gospodarstva — izstopajo le posamezne družbe, ki javno priznavajo, da z ohranjanjem statusa quo ščitijo lasten interes. Da država ne ostane njihovi talec, mora biti sprejeta reforma iz ZVO-2 in ne nezadostni ZRO.

Izjave:

Jaka Kranjc:

“Reforma v ZVO-2 je nujen korak na naši poti k bolj smotrnemu ravnanju z odpadki in viri, kjer nas čaka še veliko izzivov, časa je pa vedno manj. Neprestane poskuse sabotaže reforme (v vseh dosedanjih oblikah) zato v celoti zavračamo. Dejstvo je, da redkim nasprotnikom ne ustreza nobena ureditev, ki bi bila skladna z evropsko zakonodajo.”

Uroš Macerl:

“V Eko krogu podpiramo rešitve, ki jih glede odpadne embalaže prinaša ZVO-2. Jelinčičev predlog zakona je umazana igra zavlačevanja in onemogočanja nujno potrebnih sprememb. Odbor zato pozivamo, naj ga zavrne.”

Aljoša Petek:

‘’Sistem ravnanja z odpadki pri nas je danes zaradi zasebnih interesov po ustvarjanju dobička na področju, ki bi moral biti povsem v domeni skupnega javnega interesa po čistem in zdravem okolju, na robu kolapsa. Skrajni čas je, da Slovenijo očistimo tako smeti, kot škodljivih družb, ki v imenu ustvarjanja dobička brezsramno in zavestno rušijo ZVO-2.’’

Miha Stegel:

“Dokler bo ravnanje z odpadki vir velikih zaslužkov bo vedno nekomu v interesu, da ostane tako kot je. To preprosto ni sprejemljvo, saj potrebujemo zakonodajo, ki bo transparentno urejala ravnanje z odpadki. Interes lobijev podjetij, ki služijo z odpadno embalažo ali sosežigom odpadkov, je v prvi vrsti dobiček, zato mora zakonodaja zagotoviti varstvo okolja in zdravja ljudi.”

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */