PRIZADEVANJA ZA OHRANITEV PITNE VODE POVEZALA CELOTNO SLOVENIJO

Zapitnovodo.si – gibanje, ki je povezalo strokovnjake, civilne iniciative, nevladne organizacije in posameznike iz vse Slovenije in skupaj s strokovno javnostjo že en mesec opozarja na sporne spremembe.

Slovenijo je na začetku marca pretresla novica, da skuša oblast s svojimi predlogi ogroziti pravico do pitne vode. Številne nevladne organizacije in strokovnjaki, ki se z zaščito okolja in pomenom vode ukvarjajo že leta, so takoj jasno opozorili, da so tovrstni posegi v okolje nedopustni.

“Nesprejemljivo je, da zaščita pitne vode še vedno ni samoumevna. Predlagane spremembe so poglobile nezaupanje v delo ministrstva za okolje in prostor in jasno pokazale, da ima gospodarstvo prednost pred zdravjem ljudi. Brez posredovanja civilne družbe bi spremembe ostale neopažene. Zakon, ki je nepremišljen in nima nobene podpore v strokovni javnosti ter ima lahko dolgoročne posledice na stanje voda, ni v interesu državljanov Slovenije. Ohraniti moramo zdravo pitno vodo in prost dostop do obale,” pove Miha Stegel s civilne iniciative DANES, eden izmed pobudnikov peticije.

Oblast je glas ljudstva preslišala in sporni zakon sprejela. Nevladne organizacije so se zavezale, da začnejo z zbiranjem podpisov za referendum. “Po ulicah mest in vasi so se slišali jasni glasovi: Vode ne damo, voda je tisto, kar nas povezuje. V dobrih treh dnevih se je kljub številnim omejitvam zbralo 9000 podpisov pobude za referendum.” doda Alenka Kreč Bricelj, predstavnica društva Smetumet.

Vse oči uprte v državni svet – veto lahko reši naravo

Ob vložitvi podpisov za sklic referenudma, Aljoša Petek, prvopodpisani pobudnik in pravnik, opozarja: “Postopki sprejemanja Zakona o vodah so bili sporni na številnih nivojih. Členi z največjim vplivom na stanje naših voda in naše pitne vode so bili v predlog vneseni šele po skrajšani javni razpravi, po željah Ministrstva za gospodarstvo. Tovrstno postopanje je v nasprotju z mednarodnim pravom, še posebej Aarhuško konvencijo, v nasprotju s pravom EU in v nasprotju s slovenskim Zakonom o varstvu okolja.” Na sporne prakse sprejemanja samega zakona je opozoril tudi Varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Uroš Macerl, predsednik društva Ekokrog, opozarja na veliko moč, ki je na današnji dan združena v rokah državnih svetnikov: “Po več kot 53.000 podpisih peticije in več tisoč podpisih za referendum je današnje glasovanje za veto v Državnem svetu velik preizkus demokratičnosti in vizije prihodnosti Slovenije. Na tehtnici bo nekaj obljubljenih bombončkov, ki se jih z zakonom ponuja občinam za urejanje vodotokov, na drugi strani pa prihodnost enega najdragocenejših naravnih virov: zdrave, pitne vode. Županom na današnji dan sporočam: danes imate izjemno priložnost, da obranite naše največje bogastvo – pitno vodo.”

Civilna družba se ne bo predala

Sara Štiglic iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost ob tem poudarja: “Politika s svojimi dejanji uničuje prihodnost mladih. Zaskrbljujoče je, da je kljub temu, da bo z novelo zakona prišlo do hujšega poseganja v naravo in nenazadnje pitno vodo, za določene še vedno pomembnejši kapital. Mladi si želimo živeti dostojno, kar pa nam s takšnimi spremembami žal ne bo omogočeno. Za pravico do pitne vode se bomo borili do konca.”

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */