Poziv občinskim svetnikom glede elektrofiltrskega pepela

CIVILNA INICIATIVA ZA PRIHODNOST TRBOVELJ

Trbovlje, 11.9.2019

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420 TRBOVLJE

 

Zadeva: Poziv občinskim svetnikom k celovitemu informiranju glede stanja okolja na degradiranih površinah RTH in HSE EDT d.o.o. in okolju škodljivega ravnanja z odpadkom elektrofiltrski pepel VIPAP Krško ter nameri družbe HSE EDT po še dodatnem obremenjevanju okolja v občini Trbovlje  s pepelom iz TE TOL v količini cca 12 000 ton/leto.

Po razkritju, da na deponijo Lakonca ( po zaprtju deponije Moravče) v lasti družbe HSE EDT dovažajo elektrofiltrski pepel iz Energetike Ljubljana – enota TE TOL ,so se na nas obrnili številni razburjeni občani tudi glede odlaganja elektrofiltrskega pepela iz VIPAP Krško v kadunjo Bukova gora – bivši dnevni kop (neposredno pod Lakonco)  Rudnika Trbovlje Hrastnik. Med njimi so nekateri celo navajali zdravstvene težave zaradi prašenja iz tovornjakov, ki vozijo mimo njihovih hiš.

Tudi sami smo si ogledali kako poteka dovažanje pepela iz VIPAP Krško na omenjeno površino. Ugotavljamo, da na površinah kadunja Bukova gora ni opaziti objektov za kakršnokoli predelavo/obdelavo elektrofilterskega pepela – mešanje pepela, transportiranje, vlaženje, shranjevanje predelanega pepela in vgrajevanje po plasteh na površini. Nismo opazili ne tehtanja, ne evidentiranja, ne potrjevanja ali prevzemanja odpadkov.

Kako poteka ”sanacija” bivšega dnevnega kopa Bukova gora v lasti RTH  in malomarno ravnanje z elektrofiltrskim pepelom smo si občani lahko ogledali v videu posnetem 29.07.2017 in objavljenem na Zasavje.si  in ZON.

Skrbno smo pregledali gradivo prejeto ob izredni seji Občinskega sveta namenjeno problematiki elektrofiltrskega pepela na degradiranih površinah HSE EDT d.o.o. in RTH v Trbovljah. Rezultati analiz, ki so jih opravili IOP, RTCZ in ZAG so nadvse zaskrbljujoči. Ob takih podatkih ne moremo stati ob strani in ne smemo ostati tiho.

Kot aktivni državljani želimo svoje mnenje o  problemu s skupnim imenom elektrofiltrski pepel na degradiranih površinah v Trbovljah, tudi odkrito izraziti. Naše poslanstvo kot civilne družbe je v opozarjanju in dajanju pripomb k dejavnostim, ki bi lahko negativno vplivale na okolje in zdravje ljudi.

Civilna iniciativa za prihodnost Trbovelj nasprotuje dodatnemu obremenjevanju okolja z elektrofiltrskim pepelom iz TE TOL na degradiranih površinah v Trbovljah. TE TOL proizvede letno cca 12 000 ton elektrofiltrskega pepela na leto, ki bi se odložil na Lakonco.

Menimo, da je tudi ravnanje z elektrofiltrskim pepelom na površinah RTH – površinski kop Bukova gora, okolju in zdravju škodljivo.

Svoje pomisleke utemeljujemo v nadaljevanju.

Verjamemo, da boste občinski svetniki skrbno prebrali gradivo, ki ste ga prejeli in se do navedb tudi opredelili  v skladu z vrednotami zaradi katerih smo vas izvolili.

Človekova pravica je bivati v čistem okolju!

Dodatno gradivo:

– Splošno o elektrofiltrskem pepelu (EF) je tukaj

– Vprašanja ARSO glede odlaganja EF na lokaciji Lakonca je tukaj

– Odgovor ARSO je tukaj

– Načrt zbiranja odpadkov HSE je tukaj

– Gradivo in vprašanja za Občinskemu svetu o Lakonci je tukaj

– Gradivo in vprašanja Občinskemu svetu o zapolnjevanju odprtih kopov RTH je tukaj

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */