Izjava za javnost

Lafarge Cement je vložil pritožbo na odločitev ARSO o zavrnitvi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in napovedal, da bo sklical novinarsko konferenco, na kateri bo bolj podrobno pojasnil vsebino pritožbe in nadaljnje korake. Eko krog je besedilo njihove pritožbe prejel šele včeraj in brez natančnega pregleda njene vsebine ne moremo komentirati. Zato bi danes želeli opozoriti samo na nekaj stavkov, ki so se Lafarge Cementu zapisali v izjavi za javnost.

Tistih 32 mio evrov, ki jih navajajo kot investicijo v nadgradnjo in modernizacijo cementarne, s ciljem zmanjšati vpliv na okolje, je bila najverjetneje predvsem investicija v nov posel sežiganja odpadkov, ki se ga Lafarge prej še ni šel, delno pa zagotavljanje minimalnih standardov za proizvodnjo cementa v EU, saj prej niso izpolnjevali niti teh. Se pa seveda s propagandnega vidika lepo sliši, da naj bi Lafarge v okolje vložil tolikšne milijone.

Marketinška poteza je tudi izraz “alternativna goriva”, dejansko pa so to odpadki. V danem primeru so to konkretno odpadna olja, mnoga med njimi klasificirana kot nevarni odpadki, odpadna plastika in odpadne gume. Z vidika vpliva na okolje je nezanemarljivo dejstvo tudi, da je odpadek sam po svojem bistvu tudi petrolkoks, ki ga navajajo kot gorivo.

Navedba, da je Lafarge Cement pridobil okoljevarstveno dovoljenje leta 2009 in da obratuje popolnoma v skladu z evropsko zakonodajo, vključno z zakonsko dovoljenimi izpust, ne drži.

V prvih letih postopka, za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja je bila naprava obravnavana kot tako imenovana obstoječa naprava. Dovoljenje iz leta 2009 je Upravno sodišče RS s sodbo odpravilo in zadevo vrnilo na ARSO v ponovni postopek z napotilom, naj se ugotovi, ali je potrebno obravnavano napravo šteti za novo ali za obstoječo. Lafarge je v postopku vztrajal na tem, da se dovoljenje pridobiva v enotnem postopku, torej za obratovanje in sežiganje odpadkov istočasno. MOP je kasneje odločil, da gre za napravo, na kateri so bile od dneva vložitve vloge izvedene večje spremembe in da se postopek vodi po običajni poti, ki velja za tako imenovane nove naprave. V tem postopku Lafarge dovoljenja ni dobil.

V vseh letih upravnega postopka se Eko krog srečuje z vedno novimi poskusi zavajanj s strani Lafarge Cementa. Veliko energije smo vložili v to, da smo številne njihove neresnične trditve eno za drugo z dokazi ovrgli. Mnogo pove tudi dejstvo, da je ARSO pozval Lafarge, naj zaradi nepreglednosti vloge pripravi njen čistopis, pa je Lafarge njeno pobudo zavrnil. Očitno pregleden in razumljiv postopek ni v njihovem interesu.

Ves ta čas pa opažamo tudi, da Lafarge ne manipulira samo s civilno družbo, ampak tudi z mediji, in to vedno na enak način. V izjavah za javnost navedejo kup trditev, ne da bi jih podkrepili z dokazi, in glede na obširnost večletne tematike upajo, da bodo mediji v stiski s časom nekritično povzeli njihove besede. Lafarge sam sebe skuša prikazati kot žrtev upravnih postopkov in nasprotovanja javnosti, ki kljub tolikšnim vlaganjem še vedno ni prišla do dovoljenja za sežiganje odpadkov. Dejstvo je, da smo bili najmanj dve leti, ko so se v Lafargeu sežigali odpadki (kar se je kasneje izkazalo za veliko strokovno napako), žrtev izključno in samo Zasavčani, ki smo vse te strupe podihali.

4 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */