Očistimo Slovenijo v enem dnevu

EKO KROG – naravovarstveno in okoljevarstveno društvo, vabi vse ljudi dobre volje, da se v soboto, 17. aprila 2010, pridružite vseslovenski akciji “Očistimo Slovenijo v enem dnevu“.

EKO KROG, se uradno pridružuje akciji na lokaciji Ravenske vasi.
Zbirno mesto za KS Ravenska vas je ob 7:30 uri pred PGD Ravenska vas. Za malico in vrečke bo poskrbljeno, s seboj imejte le kopico dobre volje.

Bolj kot lokacija je pomembno, da se udeležite omenjene akcije v čim večjem številu.

V občini Zagorje ob Savi se lahko akciji pridružite ob 8.00 uri na naslednjih zbirnih mestih:

 • KS Jože Marn – Ribiški dom in PGD Zagorje mesto
 • KS Rudnik – Toplice – na sedežu KS
 • KS Podkum – Igrišče Šklendrovec, OŠ Podkum, GD Padež, Celestina Sopota
 • KS Franc Farčnik – pred Štulmom
 • KS Kotredež – pred gasilskim domom Kotredež
 • KS Šentgotard – Pred nekdanjo osnovno šolo
 • KS Čemšenik – Pred zadružnim domom
 • KS Izlake – Pred stavbo KS Izlake
 • KS Mlinše-Kolovrat – Pred ŠD Mlinše, PGD Kandrše in PGD Kolovrat
 • KS Kisovec-Loke – na sedežih društev in na sedežu KS
 • KS Senožeti-Tirna – Pred PGD Šentlambert in Pred PGD Tirna
 • in
 • KS Ravenska vas ob 7:30 uri – pred PGD Ravenska vas

V občini Trbovlje bo akcija potekala od 9.00 ure dalje na naslednjih zbirnih mestih:

 • Bevško – kamnolom
 • Križišče »Zvezda«: Ribnik – odcep proti Retjam
 • Terezija rov
 • Trg revolucije – gasilski dom
 • Občina Trbovlje
 • Igrišče Vovkova loka
 • Gabrsko – Iskra
 • Pokopališče Gabrsko – parkirišče
 • Knezdol – na odcepu proti Rovtam
 • Čeče – gasilski dom
 • Podmeja – pri lovskem domu
 • Klek – gasilski dom
 • Kamnolom Kalc
 • Dobovec – trgovina
 • Kum – parkirišče pod vrhom
 • Izhodišče planinske poti »Po Škratovi dolini na Kum«

V občini Hrastnik se bo akcija začela ob 8:00 uri na naslednjih zbirnih mestih:

 • KS Rudnik – pri bazenu na Logu
 • KS Dol pri Hrastniku – pri spomeniku v centru Dola
 • KS Steklarna – pri ribiškem domu v Podkraju in pri balinišču društva upokojencev
 • KS prapretno – pri zadružnem domu
 • KS Boben – pri zadružnem domu
 • KS Krnice – Šavna Peč – pri domu KS
 • KS Podkraj – pri bivši osnovni šoli
 • KS Kovk – pri domu KS Kovk
 • KS Marno – pri domu KS
 • KS Turje – pri bivši osnovni šoli

Na vsakem zbirnem mestu vas bo sprejel »vodja zbirnega mesta«, ki vas bo seznanil s podrobnostmi glede akcije, vam razdelil vreče za odpadke in vas usmeril na določeno lokacijo. Akcija bo trajala predvidoma do 14.00 ure.

Glej še:
navodila za prostovoljce
in
POMEMBNO – BARVA VREČKE POVE KAKŠEN ODPADEK GRE VANJO – glej prilogo (povzeto po: http://www.zagorje.si/povezava.aspx?id=9&pid=1070)

Več o akciji izveste na http://www.ocistimo.si/

Priloge:

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */