Tožba: Lafarge Cement vs. Boštjan Pihler

Sporočamo Vam, da bo v petek, 27. marca 2009, ob 9.30 uri, na Okrajnem sodišču v Trbovljah, v sobi D, potekalo nadaljevanje glavne obravnave v primeru tožbe Lafarge Cementa proti Boštjanu Pihlerju. Na obravnavi se bo imel še enkrat možnost zagovarjati, poleg tega pa bo sodišče zaslišalo še nekatere njegove priče (Metko Jenčič Medvešek, Uroša Macerla, …) in verjetno tudi priče Lafarge Cementa.

Ker gre zagotovo za zanimiv sodni primer, ki bo med drugim pojasnil, katerih orodij se sme javnost poslužiti in kako daleč sme iti v boju za zagotovitev svojih temeljnih pravic (v tem primeru pravice do življenja v zdravem okolju), ste tako javnost, predvsem pa novinarji vabljeni, da se obravnave udeležite.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */