Izjava za javnost (marec 2007)

Včeraj, v ponedeljek 12. marca, smo v bili v Trbovljah spet podvrženi hudemu onesnaževanju s strani Lafarge Cementa. Kar nekaj ljudi se je zaradi tega obrnilo na Eko krog ter tudi prijavili zadevo na Center za obveščanje. Pri tem hočemo opozoriti predvsem na naslednje:

  • Prvič, javnost o onesnaženosti zraka ni bila obveščena s strani nobenega medija kot tudi ne s strani lokalne oblasti. Zagotovo informacija o zastrupljanju nekaj tisoč ljudi sodi tako v črno kroniko kot tudi v osrednjo informativno rubriko. Namesto tega pa nas črne kronike obveščajo na primer o kraji kakšne rože lončnice ali pa o kaljenju nočnega miru, osrednje informativne rubrike pa na primer zgolj o dobičkih v podjetjih, nič pa o njihovem nezakonitem in škodljivem delovanju.
  • Drugič, spet se je očitno pokazalo, da Lafarge Cement ne onesnažuje zraka le z žveplovim dioksidom, temveč tudi z drugimi, veliko nevarnejšimi spojinami. To nam jasno pokažejo meritve onesnaženosti zraka, kjer istočasno z dvigom koncentracije žveplovega dioksida prihaja tudi do dviga koncentracij prahu in dušikovih oksidov. Žal organskih spojin, ki povzročajo raka in ki so se v tem primeru najbolj vonjale, merilna postaja v Trbovljah ne meri.
  • In tretjič, kot že večkrat do sedaj, se je tudi včeraj ponovilo, da je merilna postaja, ki meri onesnaženost zraka v Trbovljah, v času najhujšega onesnaževanja za nekaj ur prekinila z meritvami.

Naj za konec poudarimo, da vemo, da je Lafarge Cement v sanacijskem programu za žveplov dioksid, vendar to še ne pomeni, da nas lahko neomejeno zastruplja in nam odvzema ustavno pravico do življenja v čistem okolju. Na Lafarge Cement še enkrat apeliramo, da takoj prične z izvajanjem trajnega emisijskega monitoringa, ki ga mora opravljati pooblaščena oseba, ter da podatke tega monitoringa tudi sproti objavlja zainteresirani javnosti – tako kot to že dvanajst let zahteva slovenska zakonodaja.

EKO KROG

Priloge:
– grafikoni onesnaženosti zraka v Trbovljah (od nedelje ob 20.00 do ponedeljka ob 19.00)
(vir: ANAS postaja v Trbovljah)

Trbovlje graf (marec 2007)

Izjava za javnost (marec 2007).pdf (za tiskanje)

2 Responses
  1. Ivan Drnovšek

    Mislim, da se bo stanje zraka v Trbovljah kmalu izboljšalo. Upravna enota Trbovlje je namreč izdala gradbeno dovoljenje za (čisto nepotrebno) Agipovo bencinsko črpalko na bivšem parkirišču STT. Občina (župan in podžupan) pa je investitorju šla tako na roko, da bo ANAS postajo, ki stoji tam, na lastne (oz. na naše) stroške prestavila. Nisem še mogel zvedeti za novo lokacijo, ker vpleteni z mano nočejo komunicirati. Vsekakor pa primerjave meritev ne bodo več mogoče…

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */