Manj stroškov za občine

Več kakovostnega materiala je na trgu vredno več

Kavcijski sistem pomeni manj stroškov za občine in gospodinjstva. Zbranega je več čistega materiala, ki se ga lahko preprosto reciklira za isti namen. Na trgu sekundarnih surovin ima zato višjo vrednost. Ker je manj smetenja, imajo občine manj stroškov s čiščenjem.

Odpadna embalaža za pijače, ki konča med mešanimi odpadki, svojo pot najverjetneje zaključi v sežigalnicah, cementarnah ali celo na odlagališčih. Za odlaganje občine plačajo okoljske dajatve,  sežigalnice in cementarne jim zaračunajo vsako sežgano tono odpadkov. 

Čeprav je v Sloveniji vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov iz gospodinjstev, zaenkrat občine in gospodinjstva nosijo stroške odvoza in infrastrukture (zabojniki, zbirni centri, ekološki otoki).

Zaradi naraščajočih količin plastične embalaže je na ekoloških otokih in pred vrati največ zabojnikov za embalažo. Kavcijski sistem velik del teh odpadkov usmeri v recikliranje po drugi poti in zato je strošek za občine in gospodinjstva nižji. To je v skladu z okoljsko pravičnostjo in novo  zakonodajo, po kateri bodo proizvajalci finančno in organizacijsko odgovorni za svoje izdelke in embalažo tudi potem, ko ti postanejo odpadek.

>>> Video o tem, kako kavcijski sistem deluje (3 min)
>>> Kavcijski sistem – manj stroškov za občine (PDF)
/** * mailchimp pop-up */