Več delovnih mest

Več zbrane odpadne embalaže pomeni več delovnih mest

Kavcijski sistem zbere preko 90 % plastenk, pločevink in steklenic. Več zbranih količin pomeni več delovnih mest v proizvodnji, pri ločenem zbiranju, transportu, razvrščanju in recikliranju. V primerjavi z ločenim zbiranjem odpadne embalaže za pijače, kavcijski sistem ustvari od 11 do 38 krat več delovnih mest. 

Kavcijski sistem upravljajo neprofitne organizacije, ki razvijajo učinkovite in pregledne načine zbiranja čim večjih količin odpadne embalaže. Praksa kaže, da sistemi ločenega zbiranja, ki jih upravljajo pridobitna podjetja, dosegajo nižje deleže ločenega zbiranja, saj jim manj zajetega materiala predstavlja manj stroškov.

Slovaška in Škotska ocenjujeta, da bo uvedba kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke vsaki prinesla 250-360 novih delovnih mest. Za primerjavo: Magna v Hočah trenutno zaposluje manj kot 50 ljudi.

>>> Video o tem, kako kavcijski sistem deluje (3 min)
>>> Kavcijski sistem – več delovnih mest (PDF)
/** * mailchimp pop-up */